Polityka prywatności

Opinie o IKZE - czy warto?

Lista Partnerów

LpNazwaAdresNIPCel przetwarzania
1Prudential Polska sp. z o.o.ul. Puławska 182, 02-670  Warszawa5272662226Przedstawienie ofert ubezpieczenia na życie, na podany w formularzu numer telefonu, w tym za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących.
2Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.ul. Topiel 12,
00-342 Warszawa
5271002574Przedstawienie ofert ubezpieczenia na życie, na podany w formularzu numer telefonu, w tym za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących.
3UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SAul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
5211036859Przedstawienie ofert ubezpieczenia na życie, na podany w formularzu numer telefonu, w tym za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących.
4Generali Życie T.U. S.A.ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa5212887341Przedstawienie ofert ubezpieczenia na życie, na podany w formularzu numer telefonu, w tym za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących.
5DSA Investment S.A.Al. Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław8992723377a) w celu przedstawienia ofert handlowej Administratora na podstawie zgody (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO); dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;
b) analizy potrzeb klienta celem zaproponowania właściwej umowy ubezpieczenia – przetwarzania jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa; dane osobowe będą przetwarzane przez czas dokonywania analizy potrzeb klienta, a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;
c) marketingu usług własnych Partnerów Administratora – przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
PARTNERZY Lead Guru sp. z o.o.

Polityka prywatności

 1. Informacje ogólne:
  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Serwisu.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest LeadGuru Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-319) przy ul. Sycowska 44, KRS 0000866206 NIP 899-288-77-65 REGON 387361560.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  • poprzez gromadzenie plików “cookies”
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Może to zgłosić na adres korespondencyjny lub mailowy: kontakt[at]rankingdobrychpolis.pl.
 9. W celu nawiązania kontaktu w sprawie oferty ubezpieczenia dane Użytkownika będą przekazane do DSA Investment S.A., we Wrocławiu. Na podstawie art. 14 ust. 1 informujemy, że:
  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu przedstawienia oferty ubezpieczenia jest DSA Investment S.A., Al. Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław, KRS 0000391830, adres e-mail: biuro@dsa.pl.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@dsa.pl lub pisemnie: Inspektor Ochrony Danych DSA Investment S.A., Al. Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław.
  3. Dane osobowe są przetwarzane:
   a) w celu przedstawienia ofert handlowej Administratora na podstawie zgody (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO); dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;
   b) analizy potrzeb klienta celem zaproponowania właściwej umowy ubezpieczenia – przetwarzania jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa; dane osobowe będą przetwarzane przez czas dokonywania analizy potrzeb klienta, a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;
   c) marketingu usług własnych Partnerów Administratora – przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
  4. Odbiorcami danych są:
   a) przedstawiciele handlowi w celu przedstawienia oferty i inne podmioty świadczące usługi wspomagające działalność administratora – na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
   b) towarzystwa ubezpieczeniowe – na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  5. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz do przenoszenia danych. Jesteście Państwo uprawnieni do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzania danych w każdym czasie, a także do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych uniemożliwi przedstawienie oferty i osiągnięcie pozostałych celów przetwarzania.
  7. Dane będą profilowane w celu dopasowania produktów, przy czym przed podjęciem decyzji dane będą weryfikowane przez pracownika Administratora.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.rankingdobrychpolis.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.