IKE – na czym polega?

Rzućmy okiem na Indywidualne Konto Emerytalne.

IKE – na czym polega?

Rzućmy okiem na Indywidualne Konto Emerytalne.

IKE, podobnie jak IKZE jest narzędziem, dzięki któremu możesz zgromadzić spory kapitał na swoją emeryturę. Jest skonstruowane tak, by oszczędzanie było korzystniejsze niż w przypadku odkładania pieniędzy na koncie oszczędnościowym czy do przysłowiowej skarpety. Dowiedz się, dlaczego warto założyć IKE. 

Co to IKE?

IKE to Indywidualne Konto Emerytalne, które funkcjonuje w ramach III filaru emerytalnego. Jest to dobrowolne narzędzie, a zgromadzone środki to prywatny kapitał, którym możesz dowolnie zarządzać. Oznacza to, że pieniądze na koncie podlegają dziedziczeniu i są Twoim zabezpieczeniem emerytalnym. 

IKE to jedynie “opakowanie”, czyli konstrukcja prawna, które pozwala odkładać na emeryturę na korzystnych warunkach i pomnażać kapitał. Możesz prowadzić je w różnej formie. Od tego, jaką opcję wybierzesz, zależy np. z jakimi kosztami czy ryzykiem będziesz musiał się liczyć. Najpopularniejszą opcją są depozyty bankowe, czyli konta prowadzone przez banki.

Kto i gdzie założy IKE? 

Aby założyć IKE, musisz mieć ukończone 16 lat. Jedynym warunkiem jest uzyskiwanie przychodów z tytułu umowy o pracę. 

Możesz mieć tylko jedno IKE. Zakładając konto, deklarujesz, że nie posiadasz innego konto. Masz jednak możliwość przenieść środki zgromadzone na koncie do innej instytucji finansowej w ramach tzw. wypłaty transferowej. Wtedy zmieniasz podmiot, który prowadzi Twoje IKE. 

UWAGA! Po likwidacji OFE możesz dokonać transferu swoich środków na IKE, jednak będzie to inne Indywidualne Konto Emerytalne niż to, które zakładałeś/-aś samodzielnie. Obecnie trwają prace legislacyjne, które mają określić, na jakich zasadach będzie działać transfer pieniędzy z OFE na IKE, jednak wiemy już, że będzie się to wiązało z opłatą przekształceniową. 

Wiele instytucji oferuje możliwość prowadzenia konta. Indywidualne Konto Emerytalne można prowadzić w formie:

  • depozytów bankowych (w bankach komercyjnych oraz spółdzielczych)
  • rejestru funduszy inwestycyjnych (w towarzystwach funduszy inwestycyjnych)
  • giełdowych papierów wartościowych (w biurach maklerskich)
  • inwestycyjnych ubezpieczeń na życie (w zakładach ubezpieczeń)
  • dobrowolnych funduszy emerytalnych (w powszechnych towarzystwach emerytalnych)

Dlaczego warto założyć Indywidualne Konto Emerytalne?

Przede wszystkim IKE nie tylko ma na celu gromadzenie środków, ale także ich inwestowanie, co sprawia, że Twoje oszczędności systematycznie się powiększają. Co zatem przemawia za IKE? Ulgi podatkowe, dzięki którym zgromadzisz o wiele więcej. Nie musisz martwić się opodatkowaniem środków — Indywidualne Konto Emerytalne zwolnione jest z podatku od zysków kapitałowych po spełnieniu określonych warunków. To korzystne rozwiązanie, bo każde inne narzędzie finansowe obciążone jest podatkiem — np. na koncie oszczędnościowym, wypracowany zysk podlega obciążeniu 19% podatkiem Belki. 

To Ty decydujesz, ile odkładasz na koncie i jak często. Możesz to robić raz w miesiącu, czy raz w roku. Po wpłacie Twoje pieniądze zaczynają pracować. To specjaliści zajmują się tym, gdzie i jak je lokować. Ty decydujesz, na jakie ryzyko się zgadzasz.

Na jakich zasadach działa IKE?

  • Wypłata środków

W przypadku Indywidualnego Konta Emerytalnego możesz wypłacić środki bez opodatkowania po skończeniu 60. roku życia lub wcześniejszym nabyciu praw emerytalnych (55 lat). Musisz jednak dokonywać wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo dokonać ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty. 

  • Wcześniejsza wypłata środków

Na IKE możesz wypłacić środki przed osiągnięciem określonego wieku i spełnieniu warunku regularnych wpłat. Może to być zarówno całość, jak i część zgromadzonego kapitału. Co ważne, nie skorzystasz wtedy z ulgi podatkowej, więc musisz liczyć się z zapłatą podatku od zysków kapitałowych. Po wypłacie nie możesz już dokonywać wpłat na IKE, a także ponownie założyć IKE. 

  • Limit wpłat

Możesz dokonywać wpłat, jednak do pewnego limitu. Limit IKE wynosi 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej prognozowanej na dany rok. Limit IKE 2021 wyniósł 15 777 zł.

  • Dziedziczenie 

Pieniądze zgromadzone na IKE mogą być dziedziczone bez konieczności zapłaty podatku od spadków i darowizn. 

Jak założyć Indywidualne Konto Emerytalne?

IKE może zacząć pracować na Twój kapitał niemal natychmiastowo. Założysz IKE w kilku prostych krokach. Wygodnie otworzysz rachunek online bez wychodzenia z domu. Co ważne, zgromadzone pieniądze możesz wykorzystać na dowolny cel. Nie obowiązują Cię żadne ograniczenia, ponieważ są to prywatne środki. Warto już dziś pomyśleć o dodatkowej emeryturze, ponieważ ta z ZUS okaże się bardzo niska.

Piotr Czubiński
Specjalizuję się w tematyce ubezpieczeniowej i emerytalnej. Emerytura to najtrudniejsze z ubezpieczeń - budzimy się w wieku 50 lat i zaczynamy rozumieć, że jest za późno na wymarzoną emeryturę... ale nigdy nie jest za późno na dobrą emeryturę. Po godzinach fan historii, polityki i Kung Fu.
Kalkulator IKZE

Oblicz wysokość swojej dodatkowej emerytury z IKZE

Blog emerytalny