IKZE ING, czyli dodatkowe pieniądze na emeryturę

Czy warto oszczędzać pieniądze na IKZE ING? Sprawdź, ile możesz zyskać otwierając Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.

IKZE ING, czyli dodatkowe pieniądze na emeryturę

Czy warto oszczędzać pieniądze na IKZE ING? Sprawdź, ile możesz zyskać otwierając Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.

IKZE to jeden ze sposobów na długoterminowe oszczędzanie i inwestowanie. Gromadzone na koncie środki mają wspomóc finansową przyszłość właściciela rachunku po jego przejściu na emeryturę. ING Bank w ramach inwestowania i oszczędzania na przyszłą emeryturę proponuje klientom 150 zł premii za 7 wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) lub Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). W przypadku skorzystania z obu ofert premia wzrasta do 300 zł.

Badania pokazują, że aż 59% dorosłych Polaków nie odkłada pieniędzy na emeryturę. Dodatkowo co piąta kobieta i co czwarty mężczyzna nie zamierza oszczędzać na przyszłość ani teraz, ani później. Obecnie świadomie odkłada środki na przyszłość tylko 31% osób w wieku 18-31 lat.

O emeryturze i swojej przyszłości nie myśli nigdy 11% młodych Polaków, 57% robi to tylko sporadycznie. Tylko 6% młodych aktywnie szuka informacji na temat, jak oszczędzać na przyszłość.

Młodzi ludzie optymistycznie oceniają wysokość przyszłego świadczenia z ZUS. Aż 30% z nich ma nadzieję, że ich emerytura będzie równa pensji. Jednocześnie 36% młodych uważa, że świadczenie z ZUS nie pozwoli na pokrycie podstawowych potrzeb, a 48% ankietowanych twierdzi, że otrzymane środki wystarczą tylko na zapewnienie podstawowych potrzeb [1].

Sposoby oszczędzania na przyszłą emeryturę to m.in. IKE i IKZE. Sprawdzamy, jak Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego wygląda w ING Bank.

Czym charakteryzuje się IKZE?

IKZE to konto oszczędnościowe, którego celem jest pomnażanie zaoszczędzonych środków. Sposób, w jaki odłożone przez nas pieniądze zostaną pomnożone, zależy od nas. Jest to w pewnym sensie zależne od wyboru firmy, która będzie inwestować nasze oszczędności, zgodnie z uzgodnionymi parametrami.

IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) jest dobrowolnym funduszem, który umożliwia uzyskanie korzyści podatkowych. Zgodnie z ustawą konta IKZE mogą być prowadzone przez następujące instytucje:

 • fundusze inwestycyjne;
 • banki;
 • towarzystwa ubezpieczeniowe;
 • podmioty maklerskie;
 • fundusze emerytalne.

Każdy z tych podmiotów posiada różne portfele aktywów, w których inwestuje powierzone przez oszczędzających pieniądze. Instytucje te starają się dywersyfikować ryzyko, najczęściej rozkładając oszczędności pomiędzy obligacje skarbowe oraz inne, bardziej ryzykowne inwestycje.

Podstawową zaletą oszczędzania w IKZE jest preferencja podatkowa, umożliwiająca odliczenie wpłat dokonanych na rachunek IKZE od podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Z ulgi tej mogą korzystać osoby rozliczające się według skali podatkowej, podatku liniowego oraz ryczałtu ewidencjonowanego.

Kto może skorzystać z IKZE?

Konto oszczędnościowe IKZE można założyć już w wieku 16 lat. Jednak do osiągnięcia pełnoletności można dokonywać wpłat tylko pochodzących z dochodów z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę. Natomiast osoby pełnoletnie mogą dokonywać wpłat na IKZE ze wszelkich źródeł dochodów.

W sposób preferencyjny są traktowane osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przedsiębiorców posiadających IKZE obowiązują wyższe limity wpłat.

Nie istnieją przeciwskazania prawne, które zabraniałyby zakładania kont IKZE osobom mieszkającym poza granicami Polski, jednak odpisy podatkowe dotyczą tylko podatku PIT płaconego na terytorium Polski. To powoduje, że IKZE może okazać się niekorzystne dla osób zatrudnionych za granicą. IKZE mogą założyć także obcokrajowcy mieszkający i pracujący w Polsce.

Podatek Belki a IKZE

Oszczędności zgromadzone na IKZE nie są objęte podatkiem od zysków kapitałowych, zwanym również podatkiem Belki, którego stawka wynosi 19%. Podatek trzeba zapłacić w momencie, kiedy właściciel konta zdecyduje się na wypłatę z niego środków. Od wypłacanych oszczędności trzeba zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy wynoszący 10%. Podatkowi podlega zarówno wypłacony kapitał, jak i wypracowane na koncie zyski.

W trakcie oszczędzania na IKZE właściciel konta ma możliwość płacenia niższego podatku dochodowego, jednak wypłacając środki z rachunku, jest zobowiązany do zapłaty podatku od zgromadzonych tam pieniędzy.

Limity wpłat na IKZE w 2023 roku

Wysokość limitu wpłat na IKZE jest ustalana i ogłaszana w rozporządzeniu pod koniec każdego roku przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Każdego roku obowiązują dwa poziomy limitów rocznych wpłat na IKZE:

 • Podstawowy limit wpłat na IKZE obowiązujący wszystkich posiadaczy konta, którzy nie są właścicielami pozarolniczej działalności gospodarczej, wynosi 1,2 krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, jest on określany w ustawie budżetowej. W 2023 roku limit IKZE wynosi 8 322 zł.
 • Limit określony dla posiadaczy pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi 1,8 krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenie miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. W 2023 roku limit wynosi 12 483 zł.

Warto wiedzieć, że ustawodawca za osoby prowadzące pozarolniczą działalność nie uznaje tylko przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność, ale także twórców, artystów, osoby wykonujące wolne zawody oraz wspólników spółek.

Pełen wykaz wszystkich podmiotów uprawnionych do preferencyjnych warunków IKZE
znajdziemy w art. 8 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Oszczędzanie na IKZE i IKE – oferta ING Banku

W ING Banku rozpoczął się cykl działań, który ma zachęcić Polaków do odkładania na finansową przyszłość. Akcja odbywa się pod hasłem „I żyli długo i szczęśliwie na emeryturze”. Bank oferuje klientom produkty emerytalne IKE i IKZE w promocyjnej propozycji, w ramach której można otrzymać premię w wysokości 300 zł.

W ofercie ING Banku klient może skorzystać z następujących produktów emerytalnych:

 • IKE – we współpracy z NN Investment Partners TFI S.A.;
 • IKZE Inwestycyjne – we współpracy z NN Investment Partners TFI S.A.;
 • IKZE oszczędnościowe.

Wszystkie te produkty dostępne są w ofercie promocyjnej. Po spełnieniu warunków promocji, określonych w regulaminie, bank jest zobowiązany do wypłaty premii w wysokości 300 zł za Otwarte Konto Oszczędnościowe.

Dodatkowo korzystając z akcji „Emerytalia”, zainteresowani mogą umówić się na spotkanie z ekspertem banku, który pomoże znaleźć odpowiedni produkt do oszczędzania na przyszłą emeryturę.

W ramach oferty promocyjnej ING Banku można uzyskać jedną z trzech premii:

 • 150 zł przy regularnym oszczędzaniu min. 100 zł;
 • 200 zł przy regularnych wpłatach w wysokości min 300 zł;
 • 300 zł, gdy klient zdecyduje się na regularne odkładanie min. 500 zł lub na jednorazową wpłatę min. 5 000 zł (na IKZE) albo 12 000 zł (na IKE).

Regulamin promocji umożliwia otrzymanie dwóch premii, po jednej za spełnienie wymagań dotyczących IKE i IKZE.

Kto może skorzystać z promocyjnych warunków ING Banku?

Z oferty promocyjnej banku ING mogą skorzystać osoby pełnoletnie, które w dniu poprzedzającym rozpoczęcie promocji oraz w momencie zapisywania się do niej nie posiadały żadnego konta IKE czy też IKZE.

Przystąpienie do promocji jest możliwe tylko w bankowości elektronicznej ING Banku (Moje ING). Z tego powodu, aby skorzystać z promocji, zainteresowany musi być klientem ING.

Jak skorzystać z promocyjnych warunków ING Banku?

Każdy, kto chce skorzystać z promocyjnych warunków banku ING, musi założyć Konto z Lwem Direct lub Konto Mobi oraz Otwarte Konto Oszczędnościowe (OKO). Dzięki temu klient zyska dostęp do bankowości elektronicznej Moje ING, która jest potrzebna do złożenia dyspozycji regularnego inwestowani na IKZE lub IKE. Każdy, kto już jest klientem ING, może wykonać kolejny krok.

Należy zalogować się do moje ING i wykonać następujące czynności:

 • rejestracja udziału w promocji w sekcji Oferta ING;
 • wypełnienie ankiety inwestycyjnej (odmowa wypełnienia formularza, czyli brak ankiety, uniemożliwia odbiór nagrody);
 • podpisanie umowy pośrednictwa z ING w zakresie nabywania jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (dotyczy oszczędzających w IKE lub IKZE Inwestycyjnym).

Następnym krokiem dla oszczędzającego jest złożenie zlecenia otwarcia nowego rejestru i zakup jednostek uczestnictwa wybranego funduszu inwestycyjnego za min. 150 zł w ramach konta IKE lub IKZE Inwestycyjnego. Następnie warto ustawić dyspozycję regularnego inwestowania (DRI) na kwotę min. 150 zł.

Osoby, które nie chcą inwestować w fundusze, mogą założyć konto IKZE Oszczędnościowe. W tym przypadku również trzeba dokonać pierwszej wpłaty w wysokości min. 150 zł oraz ustanowić zlecenie stałe dla przelewów na kwotę min. 150 zł. Możliwa jest także jednorazowa wpłata 12 000 zł na IKE lub 5 000 zł na IKZE.

Kolejnym warunkiem promocji jest zakup co najmniej 6 razy jednostek uczestnictwa IKE lub IKZE Inwestycyjnego albo dokonanie 6 wpłat na IKZE Oszczędnościowe.

Wypłata premii, czyli 150 zł, będzie wykonana na początku stycznia 2024 roku. Środki przyjdą na Otwarte Konto Oszczędnościowe, jeśli w dniu dokonywania przelewu na koncie IKE lub IKZE będzie min. 800 zł.

Jakie konto oszczędnościowe ING wybrać?

W ramach oszczędzania na przyszłą emeryturę bank ING oferuje klientom:

 • Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) – oszczędzenie na emeryturę z kontem oszczędnościowym, emerytura z lokatą 6M, możliwa coroczna ulga podatkowa oraz oprocentowanie 4% niezależnie od wpłaconej kwoty, brak podatku Belki, limit wpłat w 2023 r. – 8 322 zł.
 • Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego Inwestycyjne – inwestowanie na emeryturę z najlepszymi funduszami na rynku, 0 zł za założenie konta, ulga podatkowa, niższe opłaty za zarządzenie funduszami z oferty IKZE, brak podatku Belki, limit wpłat w 2023 roku – 8 322 zł.
 • Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) – limit wpłat na IKE w 2023 roku wynosi 20 805 zł, 0 zł za założenie konta oraz za zakup, konwersja i zamiana jednostek, brak podatku Belki, w przypadku zmiany składu portfela i wypłaty środków po 60. roku życia, niższe opłaty za zarządzenie funduszami z oferty IKE, do wyboru 28 funduszy o różnych strategiach inwestycyjnych.
 • Dodatkowe pieniądze na emeryturę – lokatą 6M, można zyskać dodatkowe 6%, budowa kapitału na przyszłość i korzystanie z ulg podatkowych, wybór pomiędzy oszczędzaniem a inwestowaniem.

Inwestowanie na przyszłą emeryturę nie jest w Polsce popularne, choć konta IKE i IKZE funkcjonują już w naszym kraju kilkanaście lat. Najbardziej oporni w oszczędzaniu są ludzie młodzi, ponieważ nie chcą jeszcze myśleć o przyszłości. Oferta ING Banku jest zachętą, aby skorzystać i otworzyć konto IKE lub IKZE, oszczędzać, a przy tym zdobyć bonusową gotówkę. To propozycja atrakcyjna, która dodatkowo daje klientom wiele możliwości inwestowania i oszczędzania.

Źródło: https://pap-mediaroom.pl/biznes-i-finanse/ekf-2023-mlode-pokolenie-nie-mysli-jeszcze-o-oszczedzaniu-na-emeryture

Piotr Strugała, Autor w serwisie Rankingikze.pl
Kalkulator IKZE

Oblicz wysokość swojej dodatkowej emerytury z IKZE

Blog emerytalny