Jak powstawał Ranking IKZE 2022?

Sprawdź, jak powstawał Ranking IKZE 2022 i wybierz najlepsze konto dla siebie. Przeanalizowaliśmy ponad 10 ofert IKZE w TFI, DFE i UFK.

Jak powstawał Ranking IKZE 2022?

Sprawdź, jak powstawał Ranking IKZE 2022 i wybierz najlepsze konto dla siebie. Przeanalizowaliśmy ponad 10 ofert IKZE w TFI, DFE i UFK.

Ranking IKZE 2022 to wygodny sposób porównania najlepszych IKZE na rynku. Przygotowując go, dołożyliśmy wszelkich starań, aby maksymalnie uprościć wybór odpowiedniej oferty.

Co porównuje Ranking IKZE 2022?

W tym roku w ramach Rankingu IKZE postanowiliśmy porównać oferty wiodących instytucji na rynku. Finalnie analizie poddaliśmy 14 produktów 10 różnych podmiotów z czego:

  • 6 to IKZE w TFI (Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych),
  • 5 to Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego w DFE (Dobrowolne Fundusze Emerytalne),
  • 3 to IKZE UFK, czyli konta emerytalne z polisą na życie.

Jakie elementy ocenialiśmy w ramach rankingu?

Przygotowując ranking, braliśmy pod uwagę takie czynniki jak:

  • Możliwości inwestycyjne

W ramach tej kategorii porównywaliśmy liczbę funduszy i programów, a także ich rodzaj. Istotne było to, czy instytucja umożliwia podejmowanie indywidualnych decyzji inwestycyjnych, czy tworzy automatyczne strategie, np. modele cyklu życia.

  • Stopa zwrotu 

Liczona jako najlepszy wynik (dostępnych w ramach IKZE danej instytucji) funduszy z ostatnich trzech lat (od marca 2019 do marca 2022).

  • Opłaty

W ramach tej kategorii istotna była dla nas ilość i wysokość opłat. Podstawowe opłaty, tj. opłata za otwarcie IKZE, zarządzanie kontem, czy transfer w pierwszym roku trwania umowy zaprezentowaliśmy w zakładkach produktów.

  • Minimalne limity wpłat

O ile maksymalne limity wpłat na IKZE są ustalane odgórnie, o tyle decyzja o wysokości minimalnych limitów należy do instytucji, która oferuje produkt. Wysokość kwot minimalnych dla pierwszej wpłaty można znaleźć w naszym rankingu IKZE, natomiast wysokość kolejnych wpłat umieściliśmy we wpisach dotyczących poszczególnych produktów.

Natalia Wojtuń, Autor w serwisie Rankingikze.pl
Kalkulator IKZE

Oblicz wysokość swojej dodatkowej emerytury z IKZE

Blog emerytalny