Jak sprawdzić OFE? Krótki poradnik

Miliony Polaków ma rachunki w likwidowanych OFE. Jak ustalić, gdzie znajduje się Twój i ile wynosi jego wartość?

Jak sprawdzić OFE? Krótki poradnik

Miliony Polaków ma rachunki w likwidowanych OFE. Jak ustalić, gdzie znajduje się Twój i ile wynosi jego wartość?

Reforma miała rozpocząć się w sierpniu, jednak jak wiemy na przeszkodzie stanął brak jednomyślności w samym obozie rządzącym. Następnie okazało się, że pierwotne plany trzeba będzie dostosować do zamierzeń określonych w programie Polski Ład. Wszystko wskazuje jednak na to, że decyzję o losie przypisanych do nas – bo wedle dwóch orzeczeń TK nie naszych – środków z OFE trzeba będzie jednak w pewnym momencie podjąć. Tylko jak sprawdzić, w jakim jestem OFE? Musimy wszak ustalić, co będzie przedmiotem naszej decyzji. 

Władza, tak czy inaczej, uszczknie nam nieco z tego tortu

Zmniejszenie wysokości składki w 2011 roku, a trzy lata później likwidacja części aktywów, wprowadzenie dobrowolności korzystania z OFE i mechanizmu tzw. suwaka sprawiło, że rola tego filaru systemu emerytalnego zmalała. Nadal na kontach zalega jednak ponad 15 mld zł. Czy to dużo? Ponieważ uczestników Funduszy jest ok. 15 mln, możemy mówić o średniej wartości rachunku na poziomie 10 tys. zł. Już to nie odmienia diametralnie losu przyszłego emeryta. A w praktyce większość nich ma jeszcze mniej (połowa nawet poniżej 5 tys.), statystykę tą zawyżają więc najbogatsi. 

Każdy z nas w dodatku odda od tych pieniędzy określony procent państwu. Albo jako podatek od emerytury, albo jako opłatę przekształceniową już niebawem. Choć indywidualne rachunki zwykle nie oszałamiają swoją zawartością, to w skali ogólnokrajowej wygenerują niemałe doraźne wsparcie dla budżetu i o to toczy się gra. 

Dlaczego warto wiedzieć jak sprawdzić OFE?

Dla przyszłych emerytów jest to przede wszystkim pytanie o to, czy opłaci się przejść do ZUS-u, gdzie skorzystamy z waloryzacji, czy, od razu uiściwszy opłatę, do nowego IKE, gdzie aktywa te będą jeszcze inwestowane. Osobną kwestią jest prywatyzacja środków i możliwość ich dziedziczenia. Wiemy, że warto wszystkie wliczyć sobie do emerytury, czy też jest ich na tyle dużo, że potraktujemy je odrębnie? Może mamy wobec nich zupełnie inne plany? Wedle zapowiedzi, po 60 roku życia możliwa ma być jednorazowa wypłata z nowego IKE. Naczelnym zagadnieniem staje się więc ustalenie zawartości rachunku. Tylko gdzie on jest? Jak sprawdzić OFE? W jakim jestem? Ile mam w OFE środków?

Nie każdy wybierał sobie rachunek OFE 

Przypomnijmy tu, że niektórzy istotnie mogą nie pamiętać swojego funduszu. II filar był dla osób urodzonych po 31 grudnia 1968 r. obowiązkowy. Rozpoczynając aktywność zawodową wiążącą się z odprowadzaniem składek emerytalnych mogliśmy dokonać wyboru funduszu zarządzającego naszymi pieniędzmi. Zaniechanie tego oznaczało, że wyboru dokonywał za nas ZUS w drodze losowania. Odbywało się dwa razy w roku, pod koniec stycznia i lipca. Z losowania tego część funduszy była jednak wyłączona. Obejmowało te, które uzyskiwały stopy zwrotu wyższe od średniej ważonej wszystkich funduszy i z aktywami nieprzekraczającymi 10% całości. Oczywiście po losowaniu należało dopełnić formalności z przydzielonym nam podmiotem. Możliwa była jego zmiana, jednak w okresie dwóch lat od przystąpienia wiązało się to z opłatą.

W praktyce wybór ten był trudny, dotychczasowe stopy zwrotów nie zawsze zachwycały, zaś przewidywanie przyszłości w instrumentach inwestycyjnych jest ryzykowne. Zbierające się nad II filarem w jego dotychczasowej postaci już przed dekadą czarne chmury tym bardziej sprawiały, że można było nie przywiązywać do tego wagi. 

A teraz do rzeczy: szukamy swojego OFE. To proste

Wpłaty zasilające rachunek OFE trafiają do niego poprzez ZUS, toteż każdy może posłużyć się narzędziem przygotowanym przez Zakład właśnie. Platforma Usług Elektronicznych ZUS docelowo powinna zresztą stać się znana nam wszystkim. Jej rola wzrosła zwłaszcza wobec sytuacji epidemicznej, kiedy przyspieszono wysiłki cyfryzacyjne i zarzucono wysyłanie papierowej korespondencji o stanie konta. 

Zalogowawszy się, w górnym panelu wybieramy (drugą od lewej) zakładkę “ubezpieczony”. Po przejściu do tego podserwisu wyszukujemy w lewej kolumnie przycisk “informacje o stanie konta”. To tam znajdziemy dane dotyczące składek odprowadzanych przez kolejne lata i ich sumy. 

Z kolei informacje o samym Funduszu i naszym w nim uczestnictwie (momencie zawarcia umowy itd.) czekają na nas na podstronie „OFE”. Zasadniczo poruszanie się po tym interfejsie nie jest skomplikowane i żaden użytkownik nie powinien mieć z tym kłopotów. 

Do udzielania informacji o stanie konta zobowiązane są także same fundusze. W tym przypadku również standardem stały się obecnie narzędzia scyfryzowane. Zakładanie konta i uwierzytelnianie dostępu zależy już jednak od rozwiązań przyjętych przez konkretny podmiot. 

Piotr Czubiński
Specjalizuję się w tematyce ubezpieczeniowej i emerytalnej. Emerytura to najtrudniejsze z ubezpieczeń - budzimy się w wieku 50 lat i zaczynamy rozumieć, że jest za późno na wymarzoną emeryturę... ale nigdy nie jest za późno na dobrą emeryturę. Po godzinach fan historii, polityki i Kung Fu.
Kalkulator IKZE

Oblicz wysokość swojej dodatkowej emerytury z IKZE

Blog emerytalny