mBank IKZE | Rachunek maklerski, który warto mieć?

Czy warto założyć IKZE w mBank? Jak działa rachunek maklerski w ramach Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego? Sprawdź!

mBank IKZE | Rachunek maklerski, który warto mieć?

Czy warto założyć IKZE w mBank? Jak działa rachunek maklerski w ramach Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego? Sprawdź!

Większość dorosłych Polaków obawia się, że ich przyszła emerytura wypłacana przez ZUS nie będzie wystarczająco wysoka, aby zapewnić im godne, dostatnie życie. Z tego powodu coraz więcej aktywnych zawodowo naszych rodaków decyduje się na dodatkowe oszczędzanie na przyszłą emeryturę. Wybierają odkładanie środków w trzecim filarze na kontach IKE i IKZE. Oszczędzanie na przyszłość w tym rozwiązaniu polega na dokonywaniu wpłat w odpowiedniej wysokości na swoje indywidualne konto. Zgromadzone środki można wybrać po osiągnięciu określonego wieku. Czy warto założyć IKZE w mBank?

Według najnowszych badań ponad połowa Polaków (54%) myśli o przyszłej dodatkowej emeryturze. Ankietowani, dbający o swoją przyszłość, chcą oszczędzać (49%), inwestować (32%) lub korzystać z produktów emerytalnych (31%). 21% badanych twierdzi, że będzie pracować do końca życia. Natomiast 25% respondentów zamierza korzystać tylko ze środków wypłaconych przez państwowego ubezpieczyciela (ZUS).

Ankietowani, którzy chcą oszczędzać, jako sposób zbierania kapitału wskazują konto oszczędnościowe (28%), lokatę (21%) oraz odkładanie pieniędzy do tzw. skarpety (18%).

Korzystanie z produktów emerytalnych wybiera 31% ankietowanych. Najczęściej wymieniają oni PPK (16%), Indywidualne Ubezpieczenie Emerytalne (9%), IKE (7%) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (6%).

Okazuje się, że tylko co trzeci Polak potrafi poprawnie rozszyfrować skrót IKZE. Spośród osób inwestujących z wykorzystaniem konta emerytalnego, aż 36% nie korzysta z przysługującej im corocznej ulgi podatkowej.

Według badania typowym posiadaczem konta IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) jest mężczyzna, będący w związku małżeńskim i mający wyższe niż przeciętne dochody (powyżej 8 tys. zł netto), osiągane dzięki pracy na etacie. Z myślą o wyższej emeryturze aktywnie inwestuje, nawet wysokie kwoty [1]. Różne instytucje mają w ofercie IKZE. W tym artykule przeanalizujemy ofertę mBanku i ich rachunek IKZE. 

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego – na czym polega?

IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, to konto, na którym można oszczędzać na przyszłą emeryturę za pomocą odpowiednich wpłat. Limit wpłat maksymalnych na IKZE oraz IKE jest ustalany co roku. Z roku na rok limity wpłat są coraz wyższe.

Zgodnie z ustawą z 2004 roku o Indywidulanych Kontach Emerytalnych oraz o Indywidulanych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego wpłaty dokonane na te konta w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

W 2024 roku klienci indywidualni na konto IKZE mogą maksymalnie wpłacić kwotę 9388,80 zł, natomiast przedsiębiorcy mogą skorzystać z wyższego limitu wpłaty i wpłacić do 14 083,20 zł.

Na Indywidualne Konto Emerytalne klienci indywidualni mogą wpłacić maksymalnie kwotę 23 472 zł.

Wpłaty mogą być dokonywane w dowolnym momencie i w dowolnej kwocie. Wpłacone w danym roku środki mogą być odliczone od podatku w rocznej deklaracji podatkowej np. PIT-37. Wpłacone sumy na IKZE pomniejszą płacony podatek. Wypłaty środków zgromadzonych na IKZE podlegają opodatkowaniu. Obejmuje je podatek zryczałtowany w wysokości 10%.

Środki zgromadzone na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenie Emerytalnego można wypłacić po ukończeniu 65 lat pod warunkiem dokonywania wpłat na konto przez co najmniej 5 lat kalendarzowych. Wcześniejsze wyciągniecie środków z konta może zostać dokonane jednorazowo i wymaga zapłacenia podatku według skali podatkowej.

IKE i IKZE – różnice

Podstawową różnicą między IKZE a IKE jest możliwość wykorzystania ulgi podatkowej. Oszczędzając na koncie IKZE, podatnik może co roku obniżyć swój podatek dochodowy. W IKE takiej możliwości nie ma, jednak konto to oferuje większą elastyczność i brak podatku od zysków kapitałowych przy wypłacie pieniędzy po ukończeniu wieku emerytalnego.

Konto IKZE daje możliwość corocznego obniżania płaconych podatków. Całość wpłat na IKZE, do ustalonego na dany rok limitu, można wykorzystać do odliczenia podatkowego w rozliczeniu rocznym. To duża ulga, w roku 2024 podatnik może zaoszczędzić nawet 3 004 zł, jeśli pracuje na etacie. Natomiast prowadzący działalność gospodarczą zaoszczędzą nawet 4 507 zł.

Konto IKE ma wyższy limit wpłat, w 2024 roku wynosi on 23 472 zł. Dodatkowo w tej formie oszczędzania można szybciej skorzystać z oszczędności. Wystarczy odkładać środki do 60. roku życia lub do 55. roku życia w przypadku uzyskania wcześniejszych uprawnień emerytalnych.

IKE daje także większą elastyczność. W przypadku, gdy podatnik potrzebuje nagle gotówki, może wypłacić całość lub część oszczędności. Wypłacone środki będą obciążone podatkiem w wysokości 19% od zysków kapitałowych.

Jak założyć konto IKZE w mBanku?

Założenie konta IKZE w mBanku nie jest skomplikowane i można to zrobić w kilku prostych krokach. Najpierw trzeba wypełnić i złożyć wniosek o IKZE eMaklera. Procedury te wiążą się z zawarciem umowy o prowadzenie IKE, IKZE z instytucją finansową.

Przed zawarciem umowy niezbędne jest również złożenie odpowiednich oświadczeń. Większość banków i TFI (Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych) umożliwia założenia konta IKE, IKZE online. Dodatkowo konieczne jest zapoznanie się z regulaminem i jego akceptacja.

Ostatnim krokiem jest wpłata środków pieniężnych na konto IKZE eMakler. Numer rachunku maklerskiego do wpłat jest dostępny w serwisie trakcyjnym mBanku w sekcji “Finanse” po zalogowaniu do konta IKZE eMakler.

Inwestowanie w biurze maklerskim mBanku

Rachunek maklerski IKZE umożliwia oszczędzania i inwestowanie. Właściciel konta może samodzielnie inwestować na giełdzie w akcje i papiery wartościowe – ETF-y (Exchange Traded Funds)

Dzięki uruchomieniu konta IKZE eMakler można inwestować w ETF-y, które są podzielone na następujące kategorie:

 • Technologie – automatyzacja i robotyka, cyberbezpieczeństwo, technologiczni giganci.
 • ESG i ochrona środowiska – odpowiedzialność społeczna (ESG), czysta energia, woda.
 • Popularne – dywidendowi arystokraci, złoto, srebro.

Korzystając z biura maklerskiego mBnaku możemy inwestować na rynakch zagranicznych

Dodatkowo inwestorzy IKZE mogą inwestować na jednym z rynków zagranicznych, np. w Chinach, Azji, Nowym Yorku.

Zanim zaczniemy inwestować, warto wiedzieć, że prowizja za transakcję na rynkach zagranicznych wynosi 0,29% (min. 14 zł), natomiast opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych
wynosi 0,15% w skali roku. Opłata ta nie zostanie pobrana, jeśli zapłacona prowizja od złożonych zleceń w danym półroczu przekroczy wysokość naliczonej opłat depozytowej.

Dodatkowo należy pamiętać, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem, dlatego warto rozpocząć od lokowania niewielkich sum. Korzystanie z instrumentów inwestycyjnych nie gwarantuje uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Inne instrumenty finansowe biura maklerskiego mBanku

Właściciele kont IKZE mogą wybierać także bardziej bezpieczną metodę inwestowania. Są nią obligacje Skarbu Państwa i Banku Gospodarstwa Krajowego, które można sprzedać w każdej chwili. Obligacje to papiery wartościowe, w których emitent jest dłużnikiem osoby kupującej, czyli inwestora. Emitent jest zobowiązany do wykupienia obligacji na określonych warunkach w określonym terminie. Inwestowanie w obligacje jest bezpieczne, elastyczne i wiąże się z niskim kosztami (0,19% od transakcji kupna, około 5 zł)

Inwestor i właściciel konta IKZE w mBanku za pomocą aplikacji mobilnej mBank Giełda i eMaklera może kupić następujące obligacje:

 • obligacje o stałym oprocentowaniu. Inwestor już w momencie kupna obligacji zna wysokość odsetek, jakie otrzyma na koniec inwestycji;
 • obligacje o zmiennym oprocentowaniu. Oprocentowanie zmienia się i jest aktualizowane co miesiąc; wysokość odsetek zależy od stałej marży, WIBOR-u i stopy inflacji;
 • obligacje zakupowe. Nie ma tu oprocentowania, jest ona kupowana poniżej ceny nominalnej, a na koniec okresu wykupowana jest po cenie nominalnej.

Jak przenieść rachunek IKE, IKZE do innej instytucji?

Każdy oszczędzający na emeryturę może mieć jednocześnie dwa konta emerytalne: IKE i IKZE. Jednak można posiadać tylko jeden rachunek danego typu.

Dodatkowo istnieje możliwość przeniesienia rachunku IKZE, IKE do innej instytucji. Aby to zrobić, należy złożyć wniosek o otwarcie konta IKE/IKZE w mBanku przez internet. Potwierdzenie otwarcia rachunku IKZE/IKE znajdzie się w umowie. Takie potwierdzenie zawarcia umowy jest niezbędna do wykonania transferu środków pieniężnych z obecnego rachunku IKE, IKZE na rachunek maklerski IKZE/IKE założony w mBanku.

Komplet danych potrzebnych do zlecenia transferu w instytucji, która prowadzi konto, dostępny jest w zaświadczeniu. Wystarczy złożyć dyspozycję transferu w firmie, która prowadzi konto IKE/IKZE. Do niej trzeba dołączyć dokument potwierdzający otwarcie rachunku IKE/IKZE.

Następnie trzeba wykonać przelew aktywacyjny ze swoje rachunku bankowego na konto IKE/IKZE. Po dotarciu wypłaty transferowej i weryfikacji przelewu konto IKE/IKZE zostanie aktywowane. Klient otrzyma hasło do pierwszego logowania, login będzie znajdował się w umowie.

Jeśli klient posiada IKE/IKZE w Biurze Maklerskim mBanku i chce przekazać środki na IKE, IKZE eMakler, wtedy musi otworzyć konto eMakler i skontaktować się z mLinią.

Czytaj także o IKZE ING.

Konto IKE i IKZE – dlaczego warto?

Konto IKZE – korzyści:

 • w 2024 roku klienci indywidualni mogą wpłacić maksymalnie 9 388, 80 zł, a osoby prowadzący działalność gospodarczą – 14 083, 20 zł;
 • brak podatku od zysków kapitałowych, od odsetek od obligacji, od dywidend polskich spółek notowanych w Warszawie;
 • podatek dochodowy w 2024 roku niższy o 3 004,41 (dla stawki podatku 32%) lub o 1 126,65 zł (dla podatku 12%)
 • w przypadku dokonania wypłaty po 65. roku życia nie trzeb płacić podatku od zysków kapitałowych, należy zapłacić tylko 10% zryczałtowanego podatku.

IKE – korzyści:

 • w 2024 roku klienci indywidualnie mogą wpłacić maksymalnie 23 472 zł;
 • brak podatku od zysków kapitałowych, od odsetek od obligacji, od dywidend spółek notowanych w Warszawie;
 • w przypadku dokonania wypłaty po 60. roku życia nie trzeba płacić podatku od zysków kapitałowych.

IKE i IKZE to sposób na oszczędzanie na przyszłą emeryturę. Dzięki otwarciu takiego rachunku klient może odkładać środki pieniężne do określonego limitu. Pieniądze te mogą być inwestowane w instrumenty finansowe, papiery wartościowe i obligacje. Korzystanie z konta IKE/IKZE wymaga dokonywania opłaty depozytowej, dodatkowo pobierana jest prowizja, a czasami opłata za prowadzenie konta. Oszczędzanie na rachunku IKZE ma wiele korzyści, np. nie trzeba płacić podatku od zysków kapitałowych.

Podsumowanie:

 • mBank oferuje klientom rachunek inwestycyjny umożliwiający oszczędzanie pieniędzy na emeryturę w ramach IKZE.
 • Biuro maklerskie mBanku umożliwia samodzielne inwestowanie na giełdzie w akcje i papiery wartościowe – ETF-y, a także w obligacje. mBank daje dostęp również do giełd zagranicznych.
 • Należy pamiętać, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem i żadne instrumenty finansowe nie gwarantują uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.
 • Biuro maklerskie mBanku, podobnie jak inne insytucje finansowe, jest nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

Źródło:

[1]: https://www.gstfi.pl/blog/raport-dodatkowa-emerytura

Piotr Strugała, Autor w serwisie Rankingikze.pl
Kalkulator IKZE

Oblicz wysokość swojej dodatkowej emerytury z IKZE

Blog emerytalny