Minimalna emerytura 2023 / 2024. Ile obecnie wynosi najniższa emerytura?

Ile wynosi najniższa emerytura 2023 / 2024? Jakie warunki trzeba spełnić do uzyskania emerytury? Czy wszystkie osoby, które osiągnęły wiek emerytalny mogą otrzymać najniższe świadczenie emerytalne? Wyjaśniamy!

Minimalna emerytura 2023 / 2024. Ile obecnie wynosi najniższa emerytura?

Ile wynosi najniższa emerytura 2023 / 2024? Jakie warunki trzeba spełnić do uzyskania emerytury? Czy wszystkie osoby, które osiągnęły wiek emerytalny mogą otrzymać najniższe świadczenie emerytalne? Wyjaśniamy!

Najniższa emerytura w Polsce to temat, który od dawna budzi zainteresowanie społeczeństwa. Jest to bardzo ważna sprawa zarówno dla osób zbliżających się do wieku emerytalnego, jak i dla tych, którzy chcą dobrze zaplanować swoją przyszłość finansową już po zakończeniu aktywnej kariery zawodowej. Ważne jest zrozumienie zasad przyznawania minimalnej emerytur oraz tego, kto ma prawo do tego świadczenia i jakie prognozy można stawiać na rok 2024. Ponadto opiszemy Ci alternatywę dla emerytury ZUS, tzn. IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.

Najniższa emerytura. Co to takiego jest?

Zanim przedstawimy Ci informacje na temat minimalnej emerytury, zacznijmy od zdefiniowania tego terminu. Minimalna emerytura to najniższe świadczenie emerytalne, które jest gwarantowane i wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobom spełniającym odpowiednie kryteria uprawniające do otrzymania tego świadczenia.

Zasady otrzymywania emerytury minimalnej reguluje ustawa z dn. z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Wysokość najniższej emerytury jest poddawana corocznej aktualizacji (waloryzacji), która następuje wraz z dniem 1 marca każdego roku. Tym samym emerytura w danej wysokości obowiązuje w okresie od marca do lutego.

Komu przysługuje najniższa emerytura? Warunki konieczne

Zanim zaczniemy mówić o tym, ile wynosiła minimalna emerytura w ostatnich latach, warto wiedzieć, kto ma prawo do otrzymania tego świadczenia. Ogólnie mówiąc, aby stać się uprawnionym do emerytury z systemu powszechnego, wystarczy przepracować przynajmniej jeden dzień na umowie, w ramach której opłaca się składki (do takich rozwiązań zalicza się między innymi umowę o pracę), a także osiągnąć ustawowy wiek emerytalny, który wynosi:

 • 60 lat w przypadku kobiet,
 • 65 lat w przypadku mężczyzn.

Życie byłoby jednak zbyt proste, gdyby tylko jeden dzień pracy wystarczył do zapewnienia sobie godziwej starości. Wręcz przeciwnie: żeby dostać minimalną emeryturę, musisz spełnić znacznie bardziej rygorystyczne wymagania. Według ustawy o emeryturach i rentach poza osiągnięciem odpowiedniego wieku emerytalnego musisz również mieć odpowiedni staż pracy. Dla kobiet wynosi on dwadzieścia, a dla mężczyzn – dwadzieścia pięć lat.

Ważne jest również to, że do stażu ubezpieczeniowego wliczają się nie tylko okresy składkowe, ale także nieskładkowe. (Tzn. takie, w trakcie których nie odprowadza się składek na emeryturę). Do tych ostatnich zaliczają się między innymi okresy zwolnienia chorobowego oraz bezpłatne urlopy na opiekę nad dziećmi. Generalnie jednak okresy nieskładkowe nie mogą jednak przekroczyć jednej trzeciej całego stażu pracy.

Jeśli osiągniesz wiek emerytalny, ale nie spełnisz wymagań dotyczących stażu ubezpieczeniowego, otrzymasz tzw. świadczenie groszowe. Jest ono zwykle znacznie niższe od minimalnej emerytury i może wynosić np. kilkanaście złotych. To właśnie o nich jest mowa w artykułach, kiedy pisze się czasem o rekordowo niskich dochodach części seniorów.

Kwoty minimalnej emerytury na przestrzeni ostatnich lat – jak to się zmieniało?

Zanim przejdziemy do prognoz minimalnej emerytury na rok 2024, warto przyjrzeć się, jak kształtowała się kwota tego świadczenia w ostatnich latach. Poniżej przedstawiamy Ci informacje dotyczące minimalnej emerytury brutto w Polsce na przestrzeni ostatnich trzech lat:

RokNajniższa emerytura brutto (zł)Najniższa emerytura netto (zł)
2021 1 250,88 1 066,24
2022 1 338,441 217,98
2023* 1 588,44 1 445,48
Tabela 1. Najniższa emerytura 2021 r., 2022 r., 2023 r. – kwoty brutto i netto. Opracowane na podstawie informacji ZUS, październik 2023 r. *Od 1 marca 2023 roku do końca lutego następnego roku.

Jak widzimy, minimalna emerytura rosła – i to dość znacząco – w ciągu ostatnich kilku lat. Kwota, jaką można otrzymać na starość, zależy od długości pracy i wpłaconych składek. Zależy również od wskaźnika rocznej waloryzacji ogłaszanego przez rząd na podstawie analiz Głównego Urzędu Statystycznego.

Wskaźnik waloryzacji inflacji jest zależny m.in. od poziomu inflacji. Ponieważ indeks wzrostu cen utrzymywał się w ostatnich latach na wysokim poziomie, nie powinna nas dziwić dynamika wzrostu świadczeń emerytalnych.

Waloryzację przeprowadza się również w przypadku innych świadczeń, takich jak:

 • renta z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy,
 • renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy spowodowana wypadkiem lub chorobą zawodową,
 • świadczenie przedemerytalne.

Wysokość poszczególnych świadczeń przedstawiamy poniżej:

Rodzaj świadczeniaWysokość świadczenia z danego tytułu
Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy 1 191,33 zł
Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy1 191,33 zł
Renta z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową 1 429,60 zł lub 1 906,13 zł
Świadczenie przedemerytalne1 600,70 zł
Tabela 2. Tabela 2. Kwoty świadczeń z tytułu niezdolności (całkowitej lub częściowej) do pracy.

System emerytalny. Prognozowana emerytura minimalna w 2024 roku

Jak będzie wyglądała najniższa emerytura w 2024 roku? Teraz trudno jest nam precyzyjnie wskazać tę kwotę, ponieważ co roku jest ona poddawana waloryzacji. Jednak ze względu na reformy i zmiany wprowadzane w systemie emerytalnym przewiduje się, że najniższa emerytura będzie nadal rosnąć w przyszłych latach… choć tempo wzrostu może być różne. Rząd stara się zagwarantować podwyżki minimalnych świadczeń emerytalnych, które stanowią istotny element polityki społecznej.

Poniżej przedstawiamy wypowiedź minister Maląg:

Nasza pomoc realnie przekłada się na sytuację każdego seniora w Polsce. Podejmujemy rozważne decyzje. W przyszłym roku proponujemy waloryzację procentowo-kwotową. Gwarantujemy, że od marca 2023 roku świadczenia wzrosną nie mniej niż o 250 zł”

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg

W podobnym tonie była utrzymana również wypowiedź szefa rządu, premiera M. Morawieckiego:

Prawdziwa polityka senioralna, polityka solidarna musi obejmować wsparcie dla emerytów (…). Kiedy jest trudniej, pomagamy jeszcze bardziej. To nasza dewiza i z tej drogi państwa solidarnego nie zejdziemy. (…) To jest nasza obietnica, którą daliśmy nie tylko wszystkim seniorom, daliśmy i dajemy całemu polskiemu społeczeństwu

Premier Mateusz Morawiecki

Wysokość minimalnej emerytury kiedyś i w przyszłości

W związku z tym możemy spodziewać się, że w 2024 roku wzrost minimalnej emerytury ustawowej również będzie znaczący.

W okresie 2015-2023 średnia roczna emerytura niemal się podwoiła – a konkretnie, wzrosła o 87 procent. Wówczas emeryci mogli otrzymać 9024 zł rocznie, a w 2023 roku ta suma wyniesie aż 16 896 złotych.

Na to, jaki będzie wskaźnik  waloryzacji oraz ile w związku z tym wyniesie najniższa renta i emerytura, wpływają m.in. komunikaty Prezesa GUS o inflacji.

Według zapewnień rządu w 2024 roku emerytury i renty zostaną zwiększone o kolejne 12,3 procent – o tym minister rodziny Marlena Maląg również poinformowała o tym podczas jednej z konferencji prasowych.

Sama waloryzacja to jeszcze nie wszystko; wprowadzenie nowej zasady waloryzacji procentowej z gwarantowaną minimalną podwyżką w 2023 roku spowodowało, że świadczenia wypłacane w kwocie do 1811,60 zł miesięcznie zostały zwiększone w większym stopniu (dodatkowe 250 zł), niż wynikałoby to z obowiązujących wówczas zasad waloryzacji.

Dla porównania, jeśli ktoś otrzymuje emeryturę w wysokości 2000 zł brutto (w przeliczeniu na netto: 1820 zł), prognozowane zwiększenie świadczenia w ramach waloryzacji o 12,3 procent sprawi, że w 2024 roku świadczenie będzie wynosić 2246 zł brutto (2044 zł netto). A zatem, wzrost świadczenia netto wyniesie 224 zł.

IKZE jako sposób na podwyższenie swojej emerytury w przyszłości

Jeśli zastanawiasz się nad tym, jak możesz zabezpieczyć się na starość, mamy dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość: ustawowa emerytura to tylko jedno spośród dostępnych rozwiązań. Oprócz tego możesz liczyć także na takie rozwiązania jak ubezpieczenie emerytalne lub IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.

IKZE to rozwiązanie, które posiada wiele zalet. Korzyści wynikające z uczestnictwa IKZE obejmują m.in. takie kwestie jak:

 • możliwość obniżenia zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT nawet o 2 663 zł w 2023 roku,
 • brak opłat za otwarcie i prowadzenie konta IKZE,
 • wygodną aplikację mobilną do efektywnego zarządzania finansami.
 • możliwość odkładania pieniędzy według ustawowych limitów. Sprawdź limit IKZE 2023.

Najniższa emerytura 2023-2024. Zasady przyznawania, kwoty. Podsumowanie:

 • Najniższa emerytura ustawowa w Polsce to forma świadczenia, które zapewnia emerytom minimalne środki do życia.
 • Tego typu świadczenia są dostępne dla osób, które spełniają podstawowe warunki, tzn. osiągnęły powszechny wiek emerytalny i mają odpowiedni okres składkowy.
 • Kwota najniższej emerytury w Polsce zmienia się co roku i jest uzależniona m.in. od stażu pracy oraz wpłaconych składek.
 • Na emeryturę w Polsce można przejść w wieku 60 lat w przypadku kobiet oraz 65 lat w przypadku kobiet.
 • W roku 2023 wydano rekordową kwotę 41,8 miliarda złotych na waloryzację świadczeń emerytalnych i rentowych.
 • Prawo do emerytury mają osoby, które w okresie produkcyjnym opłacały składki ZUS (składki te płaci się np. w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę).
 • Jednym z narzędzi, które pozwalają na podwyższenie emerytury, jest Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) umożliwiające nam systematyczne oszczędzanie i lokowanie środków finansowych na przyszłość. Wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego można odliczyć od dochodu, co zmniejsza wysokość podatku. Jednocześnie, saldo zgromadzonych środków będzie systematycznie rosnąć dzięki stałym oszczędnościom. Nie bez znaczenia jest również możliwość obniżenia zobowiązań wobec fiskusa z tytułu podatku PIT.
 • W przypadku najniższej emerytury, która w 2023 roku wyniosła po waloryzacji 1588 zł brutto (tzn. 1445 zł netto), przewiduje się, że w 2024 roku nastąpi wzrost świadczenia do nawet 1783 zł brutto (co w przeliczeniu na netto oznacza 1623 zł). A zatem przewiduje się 178 zł netto podwyżki.
Piotr Czubiński
Specjalizuję się w tematyce ubezpieczeniowej i emerytalnej. Emerytura to najtrudniejsze z ubezpieczeń - budzimy się w wieku 50 lat i zaczynamy rozumieć, że jest za późno na wymarzoną emeryturę... ale nigdy nie jest za późno na dobrą emeryturę. Po godzinach fan historii, polityki i Kung Fu.
Kalkulator IKZE

Oblicz wysokość swojej dodatkowej emerytury z IKZE

Blog emerytalny