13
AVIVA IKZE z polisą na życie
AVIVA IKZE z polisą na życie

12,17%

stopa
zwrotu

9

liczba funduszy/programów

3,25%

opłata
za zarządzanie

0 zł

opłata za otwarcie konta

opłata za rozwiązanie umowy po 1. roku
500 zł
minimalna wartość I wpłaty
250

AVIVA IKZE z polisą na życie

AVIVA oferuje IKZE z ubezpieczeniem na życie. W 2018 r. numer 1 w rankingu Rzeczpospolitej. Doskonała propozycja oszczędzania pieniędzy z korzyścią podatkową. Czy najlepsza? 

Fundusze inwestycyjne w AVIVA IKZE

AVIVA oferuje swoim klientom możliwość inwestowania w 9 funduszy UFK o 4 profilach ryzyka: ostrożnym, umiarkowanym, zrównoważonym i dynamicznym.

Inwestujący ma prawo w każdej chwili zmienić proporcje podziału wpłat na IKZE pomiędzy wybranymi funduszami. Takie zmiany zostaną wprowadzone w ciągu 30 dni od złożenia odpowiedniego oświadczenia.

Dodatkowo klient wybiera jeden z dwóch pakietów ubezpieczeniowych: 

  • Pakiet Standardowy, 
  • Pakiet Premiowy (suma ubezpieczenia w razie śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku wynosi 3000 zł).

Aktualną stopę zwrotu i notowania funduszy AVIVA IKZE możesz sprawdzić tutaj.

Jakie są obowiązki właściciela konta?

Klient powinien dokonać w ciągu pierwszych trzech latach od podpisania umowy wpłat sumy składek ubezpieczeniowych w wysokości minimum 50% limitu wpłat na IKZE, który obowiązywał w roku, w którym została podpisana umowa.

Opłaty w AVIVA IKZE

Oprócz opłat podstawowych tj. opłaty za zarządzanie, czy transfer środków w pierwszym roku trwania umowy, klient powinien liczyć się z następującymi opłatami:

  • opłata administracyjna: 4% składki, uwzględniana w niealokowanej części,
  • ochrona ubezpieczeniowa: 2% składki w Wariancie Premiowym,
  • opłata za wypłatę ratalną, czyli opłata operacyjna: 15 zł (pobierana przy wypłacie).

AVIVA nie pobiera opłat za rozwiązanie umowy lub transfer środków po pierwszym roku od podpisania umowy.

Jak wypłacić pieniądze z konta AVIVA IKZE?

Można to zrobić na dwa sposoby: jednorazowo lub w formie rat. Jeśli zdecydujemy się na ratalną formę wypłaty, oszczędności mogą trafiać do nas:

  • w formie wypłat przez 10 lat (jeśli wpłacaliśmy pieniądze na konto przynajmniej przez 10 lat),
  • przez okres równy liczbie lat wnoszenia opłat (w sytuacji, gdy dokonywaliśmy wpłat w czasie krótszym niż 10 lat)

Warto pamiętać, że wypłaty ratalne z IKZE AVIVA wiążą się z opłatą operacyjną w wysokości 15 zł. Dodatkowo wypłacane środki zostaną pomniejszone o 10% zryczałtowany podatek dochodowy.

Kalkulator IKZE

Oblicz wysokość swojej dodatkowej emerytury z IKZE

Blog emerytalny