1
Compensa IKZE z polisą na życie
Compensa IKZE z polisą na życie

29,16%

stopa
zwrotu

17

liczba funduszy/programów

1,90%

opłata
za zarządzanie

0 zł

opłata za otwarcie konta

opłata za rozwiązanie umowy po 1. roku
4%
minimalna wartość I wpłaty
491

Compensa IKZE z polisą na życie

IKZE Compensa to kompleksowe rozwiązanie dla osób, które chcą chronić swoje życie i oszczędzać na emeryturę. Składa się z polisy na życie i funduszy inwestycyjnych UFK.

Jakie korzyści oferuje Compensa IKZE?

W ramach konta Compensa z polisą na życie klient ma zapewnione wszystkie korzyści, które przewiduje ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, w tym zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych. Dodatkowo ubezpiecza swoje życie na wypadek śmierci. 

Składka roczna ubezpieczenia wynosi 4 zł, a suma ubezpieczenia – 1000 zł.

Suma pierwszej wpłaty powinna wynosić 504 zł. W tym:

  • 500 zł wynosi składka na fundusz inwestycyjny. Jej wartość, pomniejszona o opłatę dystrybucyjną, zasili konto IKZE.
  • 4 zł to wysokość składki rocznej na ubezpieczenie na życie.  

Aktualne notowania Compensa IKZE możesz sprawdzić tutaj. 

Kto może kupić polisę na życie z UFK w Compensa?

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby, które ukończyły 16 rok życia i pracują w ramach umowy o pracę lub osoby pełnoletnie wykazujący dochód, który jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Maksymalny wiek, w którym można przystąpić do ubezpieczenia to nieukończone 60 lat.

Jeśli zdecydujemy się zrezygnować z IKZE w Compensa na rzecz konta w innej organizacji w pierwszych dwunastu miesiącach trwania umowy, Compensa pobierze opłatę transakcyjną w wysokości 4% od kwoty uzyskanej w wyniku umorzenia Jednostek Funduszu.

Kiedy można wypłacić środki z IKZE Compensa?

Środki, podobnie jak w przypadku IKZE DFE czy IKZE TFI można wypłacić po ukończeniu 65 roku życia.

W przypadku przedwczesnej śmierci ubezpieczonego osoba uposażona otrzyma wypłatę sumy ubezpieczenia. Dodatkowo warto pamiętać, że środki na IKZE podlegają dziedziczeniu.

Kalkulator IKZE

Oblicz wysokość swojej dodatkowej emerytury z IKZE

Blog emerytalny