5
Generali DFE
Generali DFE

48,81%

stopa
zwrotu

1

liczba funduszy/programów

2,00%

opłata
za zarządzanie

0 zł

opłata za otwarcie konta

opłata za rozwiązanie umowy po 1. roku
10%
minimalna wartość I wpłaty
400

Generali DFE

Generali DFE prowadzi IKZE ze zwrotem inwestycji nawet 48,81%. Jeśli założysz konto w 2022 r., możesz skorzystać z promocji dla nowych klientów – brak opłat od wpłat w pierwszym roku członkostwa.

Jak można inwestować w ramach Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego w Generali? 

Wpłacone przez nas środki na IKZE inwestowane są w Dobrowolny Fundusz Emerytalny. Decyzje dotyczące inwestycji podejmują osoby, które zarządzają funduszem.

Aktualne notowania Generali DFE sprawdzisz tutaj.

Ile kosztuje założenie i prowadzenie konta DFE w Generali?

Generali nie pobiera opłat za otwarcie IKZE w DFE. Obecnie stawka za zarządzanie DEF wynosi 2% wartości aktywów funduszu w skali roku. Dodatkowo Generali potrąca opłatę transakcyjną, która może wynieść maksymalnie 0,30%. 

Jeśli zechcemy dokonać transferu lub wypłaty środków w ciągu pierwszego roku trwania umowy, powinniśmy liczyć się ze stratą 10% środków zgromadzonych na IKZE. Jednakże opłata ta nie może wynieść więcej niż 200 zł.

Pozostałe koszty można sprawdzić w ogólnych warunkach umowy IKZE.

Jak założyć IKZE w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym Generali?

Aby założyć IKZE DFE w Generali, należy wypełnić wniosek i podpisać umowę, którą otrzymamy na maila, a następnie odesłać ją pod wskazany adres. W umowie klient może wskazać osobę uposażoną, która otrzyma zaoszczędzone środki w momencie śmierci właściciela konta. 

Po podpisaniu umowy Generali prześle nam numer rachunku IKZE, na który można dokonywać wpłat. Pierwsza wpłata powinna wynosić minimum 400 zł. Kolejne mogą zaczynać się od 50 zł. W 2022 r. na IKZE można wpłacić maksymalnie 7106,40 zł. Wpłat można dokonywać w dowolnym momencie.

Dodatkowo klienci mogą na bieżąco sprawdzać szczegóły swojego IKZE i ilość środków na koncie, logując się do swojego Konta Klienta.

Kalkulator IKZE

Oblicz wysokość swojej dodatkowej emerytury z IKZE

Blog emerytalny