8
Metlife DFE
Metlife DFE

43,58%

stopa
zwrotu

3

liczba funduszy/programów

2,50%

opłata
za zarządzanie

0 zł

opłata za otwarcie konta

opłata za rozwiązanie umowy po 1. roku
300 zł
minimalna wartość I wpłaty
1

Metlife DFE

IKZE w Metlife DFE to elastyczna oferta bez minimalnej wartości i częstotliwości wpłat. Umożliwia lokowanie środków w ramach trzech klas aktywów i może osiągać stopę zwrotu na poziomie 43%.

Jakie możliwości inwestycyjne daje IKZE w Metlife DFE?

Fundusz Metlife DFE istnieje od stycznia 2012 r. i ma charakter aktywnej alokacji, w związku z czym udział akcji i papierów dłużnych w jego portfelu zmienia się wraz z sytuacją na rynku.

Większość aktywów inwestowana jest w polskie instrumenty dłużne i udziałowe. Przy czym modelowa alokacja aktywów to 50/50.

Metlife DFE określa limity zaangażowania w poszczególne klasy aktywów. Obecnie można alokować od 10% do 80% środków w udziałowe papiery wartościowe, od 20% do 90% środków w dłużne papiery wartościowe i maksymalnie do 30% środków w depozyty bankowe oraz bankowe papiery wartościowe.

Aktualne Notowania Metlife DFE znajdziesz tutaj.

Ile kosztuje obsługa IKZE w Metlife?

IKZE w Metlife można założyć bezpłatnie. Opłata manipulacyjna wynosi 50% wpłacanych środków, ale maksymalnie do 500 zł w całym okresie oszczędzania.

Dodatkowo w przypadku chęci przetransferowania środków na konto w innej instytucji w pierwszym roku trwania umowy, Metlife pobiera opłatę w wysokości  15% zgromadzonych na IKZE środków. Przy czym kwota ta nie może być niższa niż 300 zł. W takiej sytuacji fundusz potrąci z konta wszystkie zgromadzone środki.

W jaki sposób można wypłacić środki z IKZE w Metlife?

Zaoszczędzone pieniądze można wypłacić (podobnie jak w przypadku IKZE w innych instytucjach) po ukończeniu 65 roku życia. Aby zachować korzyści podatkowe trzeba pamiętać o dokonaniu wpłat na konto minimum w ciągu pięciu dowolnych lat kalendarzowych.

Wypłaty można dokonać jednorazowo lub ratalnie. Wypłaty ratalne mogą trwać przez okres 10, 15 lub 20 lat i następować w cyklu miesięcznym, kwartalnym, półrocznym lub rocznym. Inaczej sytuacja się ma, gdy właściciel konta dokonywał wpłat przez krótszy okres czasu niż 10 lat. W takiej sytuacji raty będą rozłożone za ilość lat, w których wpłacano pieniądze.

Ważne! Wysokość każdej raty nie może być niższa niż 200 zł.

Kalkulator IKZE

Oblicz wysokość swojej dodatkowej emerytury z IKZE

Blog emerytalny