14
Nationale Nederlanden (NN) DFE
Nationale Nederlanden (NN) DFE

26,05%

stopa
zwrotu

10

liczba funduszy/programów

2,00%

opłata
za zarządzanie

80 zł (raz)

opłata za otwarcie konta

opłata za rozwiązanie umowy po 1. roku
300 zł
minimalna wartość I wpłaty
150

Nationale Nederlanden (NN) DFE

IKZE w Nationale Nederlanden (NN) to rankingowy lider z wynikiem nawet 50% zwrotu z inwestycji w ostatnich 5 latach.

Co wyróżnia ofertę DFE w NN?

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego NN DFE to najlepsze Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego DFE według rankingu analiz online z 2021 r. 

IKZE NN oferuje niskie limity wpłat: pierwsza opłata powinna wynosić minimum 150 zł, kolejne przynajmniej 50 zł. Konto może otworzyć każdy między osiemnastym a sześćdziesiątym rokiem życia.

Oprócz standardowych korzyści takich jak brak podatku od dochodów kapitałowych, możliwość dziedziczenia środków z IKZE, czy coroczna ulga podatkowa, NN IKZE oferuje obecnie nowym klientom promocję – darmowe otwarcie konta.

Fundusze inwestycyjne w ramach IKZE NN 

IKZE DFE w Nationale Nederlanden umożliwia inwestowanie w 3 kategorie jednostek: A, B i C. Jest to fundusz mieszany. Pieniądze są inwestowane w akcje i obligacje.

Klienci mają możliwość wglądu w aktualny stan konta, wykonane operacje finansowe w Serwisie Klienta NN DFE. Dodatkowo mogą na bieżąco sprawdzać notowania funduszy inwestycyjnych.

NN DFE notowania funduszy – sprawdź aktualne wyniki.

Opłaty w Nationale Nederlanden DFE

W ramach konta NN (IKZE) możemy spodziewać się czterech rodzajów opłat: opłaty od składki, opłaty za zarządzanie, opłaty z tytułu nadpłaty oraz opłaty za rozwiązanie umowy w ciągu pierwszych 12 miesięcy jej trwania.

  • Opłata od składki

To jednorazowa opłata, która zostanie pobrana przy pierwszej wpłacie na IKZE DFE. Wynosi 80 zł.

  • Opłaty za zarządzanie

Opłata za zarządzanie jest dwuskładnikowa. Część stała opłaty wynosi maksymalnie 2% średniej wartości aktywów netto NN DFE w skali roku. Dodatkowo możemy spodziewać się tzw. opłaty za wynik. 

  • Opłaty z tytułu nadpłaty IKZE

W sytuacji, gdy wpłacimy na nasze konto więcej pieniędzy, niż przewiduje ustawowy limit, Nationale Nederlanden zwróci nam nadpłatę na konto. Kwota ta będzie pomniejszona o 1 zł.

  • Opłata za rozwiązanie umowy w pierwszym roku prowadzenia NN IKZE

Większość podmiotów oferujących IKZE pobiera opłatę, gdy klient chce zrobić transfer środków lub zamknąć konto w pierwszym roku trwania umowy. NN DFE nie jest wyjątkiem. W ramach tego konta opłata transferowa/likwidacyjna wynosi 50% wartości środków znajdujących się na NN IKZE, ale nie więcej niż 300 zł.

Jak założyć IKZE w NN?

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w Nationale Nederlanden można założyć przez internet w trzech prostych krokach. Wystarczy na stronie NN wypełnić formularz, dokonać przelewu weryfikacyjnego w wysokości 1 zł, a następnie potwierdzić chęć założenia konta i zaakceptować warunki umowy.

Kalkulator IKZE

Oblicz wysokość swojej dodatkowej emerytury z IKZE

Blog emerytalny