7
TFI PKO
TFI PKO

15,33%

stopa
zwrotu

6

liczba funduszy/programów

1,50%

opłata
za zarządzanie

200 (w promocji 0 zł)

opłata za otwarcie konta

opłata za rozwiązanie umowy po 1. roku
10%
minimalna wartość I wpłaty
500

TFI PKO

PKO TFI to kompleksowy system oszczędzania na emeryturę w ramach IKZE i IKE. Do 31.03.2022 r. obowiązuje promocja, dzięki której nowi klienci mogą otworzyć konto bez opłat. 

PKO TFI – Co to jest?

TFI w PKO to program oszczędzania na emeryturę 3w1. Daje możliwość lokowania pieniędzy na trzy sposoby:

  • w ramach III filaru (IKZE i IKE) i rachunku WPI, 
  • wyłącznie w ramach IKZE i WPI, 
  • w ramach IKE i WPI.

Zasady działania konta 3 w 1

Klient wpłaca pieniądze na konto IKZE, a w momencie wyczerpania limitu, nadwyżka lokowana jest na IKE. Jeśli wyczerpiemy również roczny limit IKE, nadwyżka zostanie przekazana na Dodatkowy Program Inwestycyjny. Dzięki temu możemy zmaksymalizować nasze oszczędności na przyszłą emeryturę.

Jeśli wybraliśmy wariant IKZE i WPI lub IKE i WPI, analogicznie pieniądze lokowane byłyby w ramach IKZE (w drugim przypadku na IKE) do rocznego limitu wpłat, a następnie nadwyżka trafiłaby na  WPI.

Notowania TFI PKO

Zakładając IKZE w PKO, mamy możliwość inwestowania w fundusze cyklu życia. Oznacza to, że proporcje między częściami inwestycji będą się dostosowywać do naszego wieku przez cały okres oszczędzania. Im bliżej końca inwestycji, tym strategia inwestycyjna będzie mniej ryzykowna.

Aktualne notowania TFI PKO możesz sprawdzić tutaj.

Jak wypłacić pieniądze z konta PKO TFI?

Pieniądze z TFI PKO, podobnie jak w przypadku IKZE u innych podmiotów, można wypłacić z maksymalnymi korzyściami podatkowymi po ukończeniu 65 roku życia i dokonaniu wpłat minimum w ciągu pięciu dowolnych lat kalendarzowych.

Aby wypłacić pieniądze, wystarczy wydać odpowiednią dyspozycję w banku.

Najważniejsze opłaty

Mimo że otwarcie konta IKZE w PKO wiąże się w teorii z opłatą w wysokości 200 zł, to od dłuższego czasu klienci mogą korzystać z promocji konto za 0 zł. 

Oprócz stałych opłat za zarządzanie, które wynoszą od 0,5 do 1,5%, klienci muszą liczyć się, m.in. z opłatą manipulacyjną, której wysokość maleje wraz z wydłużaniem się czasu trwania umowy. Dla kont działających do 5 lat opłata manipulacyjna wynosi 3,4% składki, natomiast, jeśli oszczędzamy ponad 15 lat, opłata wynosi 1% składki.

Kalkulator IKZE

Oblicz wysokość swojej dodatkowej emerytury z IKZE

Blog emerytalny