IKZE gdzie założyć w 2023 r.? Przegląd ofert

Dodatkowe fundusze emerytalne to skuteczny sposób, żeby zwiększyć swoje świadczenie emerytalne w przyszłości i nie polegać tylko na niskiej emeryturze z ZUS-u. Warto np. założyć IKZE. Oprócz tego istnieje możliwość założenia Indywidualnego Konta Emerytalnego i oszczędzania na PPK. W tym artykule przybliżymy najlepsze oferty IKZE.

IKZE gdzie założyć w 2023 r.? Przegląd ofert

Dodatkowe fundusze emerytalne to skuteczny sposób, żeby zwiększyć swoje świadczenie emerytalne w przyszłości i nie polegać tylko na niskiej emeryturze z ZUS-u. Warto np. założyć IKZE. Oprócz tego istnieje możliwość założenia Indywidualnego Konta Emerytalnego i oszczędzania na PPK. W tym artykule przybliżymy najlepsze oferty IKZE.

Na rynku można znaleźć bardzo wiele ofert w ramach IKZE. Podmioty, które je prowadzą, proponują różne formy odkładania pieniędzy na emeryturę i pomnażania kapitału. To oznacza, że można łatwo znaleźć rozwiązanie, które najbardziej opowiada konkretnemu oszczędzającemu. Z drugiej strony takie bogactwo ofert bywa kłopotem i każe zastanowić się dokładniej, gdzie otworzyć IKZE. Zanim przejdziemy do omówienia konkretnych ofert, kilka słów na temat dobrowolnego oszczędzania na emeryturę w ramach IKZE. Dowiedz się, gdzie założyć IKZE w 2023 r.!

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego – czym jest?

IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, to w istocie dobrowolne fundusze emerytalne, które mogą przyjmować różne formy. IKZE to dodatkowe odkładanie środków na emeryturę, które jest dobrowolne. Ta forma odkładania na emeryturę jest dostępna od 2012 roku, ale konto IKZE można tak naprawdę założyć w każdym momencie, a tempo gromadzenia kapitału zależy od oszczędzającego.

IKZE ma za zadanie zachęcić Polaków do oszczędzania na emeryturę. W przyszłości pozwoli dołożyć dodatkowy kapitał do świadczenia wypłacanego przez ZUS. Dzięki takiemu rozwiązaniu można uniknąć zubożenia na emeryturze i samemu zabezpieczyć swoją przyszłość w czasach senioralnych bez oglądania się na pomoc państwa. To jednak, gdzie otworzy się takie konto, nie powinno być dziełem przypadku. Warto wybrać opcję odkładania na emeryturę, która będzie nam najbardziej odpowiadała.

Czytaj artykuł Co to jest IKZE i na czym polega, aby dowiedzieć się więcej.

Czym różni się konto IKE od konta IKZE?

Na rynku funkcjonuje jeszcze takie rozwiązanie jak IKE, czyli Indywidualne Konto Emerytalne. Również o IKE mówi się jako o dodatkowych funduszach emerytalnych, ale jest ono często mylone z IKZE. To podobne, ale jednak różniące się nieco rozwiązania. Pomyłki mogą wynikać także z tego, że oferują je najczęściej te same Powszechne Towarzystwa Emerytalne. IKE i IKZE są skierowane do osób fizycznych, które ukończyły 16 lat, w obydwu rozwiązaniach zostały ograniczone kwoty możliwe do wpłaty w danym roku, ale w IKE można korzystać z wyższego limitu wpłat. O tym piszemy w dalszej części artykułu, podobnie jak o różnicach w kwestiach podatkowych.

Należy również podkreślić, że różnica pomiędzy IKE i IKZE dotyczy także wieku wypłaty środków. W pierwszym przypadku to 60 lat, w drugim – 65 lat. Do tego środki z IKE można dziedziczyć bez podatku, a w IKZE trzeba zapłacić 10-procentowy podatek. Nie należy zatem mylić IKE i IKZE.

Czytaj: IKE czy IKZE? Które rozwiązanie jest najlepsze dla Ciebie?

Limit wpłat 2023 r. w ramach IKZE

Przy okazji porównywania IKE i IKZE wspomnieliśmy o tym, że ustanowione zostały limity wpłat na te dodatkowe konta emerytalne. Taki limit wpłat ustalany jest co roku i zależy od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (limit wpłat nie może przekroczyć 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok). Należy podkreślić, że limit nie dotyczy wypłat. Limit jest ogłaszany przez ministra zajmującego się spawami zabezpieczenia społecznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski” do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym będą dokonywane wpłaty na IKZE.

Jeśli chodzi o konto IKE, w 2023 roku można wpłacić maksymalnie kwotę 20 805 zł (w 2022 roku było to 17 766 zł). Natomiast kwoty dotyczące limitów wpłat na IKZE w 2023 roku wynoszą odpowiednio:

 • limit wpłat IKZE dla osób fizycznych – 8 322 zł (w 2022 roku 7 106,40 zł);
 • limit wpłat IKZE dla samozatrudnionych – 12 483 zł (w 2022 roku 10 659 zł).

O podatku dochodowym przy IKZE w 2023 r.

Do założenia IKZE zachęcają także kwestie podatkowe. Na swoim IKZE można nie tylko zgromadzić dodatkowe środki na emeryturę, ale i zyskać inne korzyści. Mowa tu o podatku dochodowym od osób fizycznych. IKZE pozwala zmniejszyć należność, jaką podatnik powinien oddać fiskusowi. Kwota, jaka została wpłacona na konto IKZE w danym roku podatkowym do obowiązującego limitu, może zostać odliczona w rocznym zeznaniu podatkowym PIT. Możliwość odliczenia podatku z tytułu wpłaty na IKZE w 2023 roku może wynieść w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

 • maksymalnie 3 994,56 zł przy progu podatkowym 32%;
 • maksymalnie 1 497,96 zł przy progu podatkowym 12%;
 • maksymalnie 2 371,77 zł przy podatku liniowym.

W przypadku osób pracujących np. na etacie ulga podatkowa wygląda następująco:

 • maksymalnie 2 663,04 zł przy progu podatkowym 32%;
 • maksymalnie 998,64 zł przy progu podatkowym 12%.

To jednak nie wszystko. IKZE pozwala również uniknąć 19-procentowego podatku od dochodów kapitałowych (tzw. podatek Belki), gdy środki zostaną wypłacone po ukończeniu 65. roku życia (wpłaty musiały być jednak realizowane co najmniej przez 5 lat).

Sprawdź, jak działa IKZE dla samozatrudnionych.

Jakie produkty finansowe w ramach IKZE?

Prowadzenie IKZE może być realizowane przez różne instytucje, a więc ofert IKZE na rynku można znaleźć naprawdę wiele. Konto IKZE można zakładać w:

 • Towarzystwach ubezpieczeniowych – środki są wpłacane na Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy (UFK), a pieniądze są lokowane zgodnie z wybranym poziomem ryzyka, ale nie można wybierać produktów inwestycyjnych.
 • Dobrowolne Fundusze Emerytalne (DFE) – zarządzają nimi te same instytucje, co Otwartymi Funduszami Emerytalnymi; inwestycje na rynkach finansowych, w obligacje skarbowe.
 • Banki – lokaty, konta oszczędnościowe.
 • Domy maklerskie – to rachunki maklerskie pozwalające samemu decydować, w jakie instrumenty będą lokowane pieniądze oszczędzających. Domy maklerskie umożliwiają inwestowanie np. w papiery wartościowe, fundusze inwestycyjne, fundusze indeksowe, obligacje. Niekiedy jest dostęp do rynków zagranicznych, giełd zagranicznych i instrumentów zagranicznych, można inwestować w zagraniczne EFT-y (na polskim rynku jest ich bardzo mało) i zagraniczne akcje. W domu maklerskim można inwestować w wybrany sposób, ale i na własną odpowiedzialność.
 • Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) – możliwość inwestowania środków w otartych funduszach inwestycyjnych (dotyczy także funduszy notowanych na rynkach zagranicznych). W tym przypadku właściciel konta IKZE ma dużo swobody i może samodzielnie podejmować decyzje inwestycyjne. Oczywiście w ramach IKZE fundusze można dowolnie zmieniać. Dobre rozwiązanie dla tych wszystkich osób, które chcą samodzielnie podejmować decyzje inwestycyjne, ale nie mają czasu, żeby samodzielnie zarządzać swoim portfelem inwestycyjnym.

IKZE – wybierz strategię inwestycyjną

W ramach IKZE zgromadzone środki można inwestować w różne produkty w zależności od stopnia akceptacji ryzyka czy automatyzacji zarządzania portfelem inwestycyjnym. Wybór odpowiedniego produktu IKZE wymaga tak naprawdę wyboru najlepszej dla danej osoby strategii inwestycyjnej. Przede wszystkim należy odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki jest nasz cel finansowy i ile lat chcemy przeznaczyć na jego osiągnięcie (horyzont inwestycyjny). Warto się zastanowić, jaka stopa zwrotu nas interesuje i jak duże ryzyko jesteśmy w stanie zaakceptować.

Istotna jest także kwestia, jak dużo czasu możemy przeznaczyć na zarządzanie swoim portfelem inwestycji. Być może w ogóle nie mamy na to czasu, a zatem musielibyśmy wybrać rozwiązania, w których oddajemy nasze pieniądze do pomnażania specjalistom. Dobrze również podzielić środki przeznaczone na IKZE pomiędzy różnymi klasami aktywów (np. część ulokować w fundusze inwestycyjne, część w akcje i obligacje, część w nieruchomości itd.). Dopiero odpowiedzi na powyższe pytania umożliwią świadomy i najlepszy wybór oferty IKZE.

Najlepsze IKZE – gdzie założyć Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w 2023 r.?

Na rynku dostępnych jest bardzo wiele ofert IKZE. Takie konta prowadzi wiele instytucji, które związane są nie tylko z rynkiem finansowym, ale i ubezpieczeniowym. Wybór Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego nie powinien być dziełem przypadku. To musi być przemyślana decyzja. Dlatego właśnie wcześniej napisaliśmy o wyborze odpowiedniej strategii inwestycyjnej. To punkt wyjścia. Gdy już wiemy, ile pieniędzy będziemy chcieli zainwestować w ramach IKZE rocznie i jak długo zamierzamy oszczędzać oraz zdecydujemy się na konkretny poziom ryzyka inwestycyjnego, przychodzi moment wyboru odpowiedniej oferty IKZE. Gdzie założyć IKZE w 2023 r.? Przygotowaliśmy przegląd najlepszych ofert.

Uniqa TFI

To konto, które jest zawsze wysoko w różnych rankingach IKZE. Prowadzone jest przez znane towarzystwo ubezpieczeniowe, które ma również doświadczenie na rynku funduszy inwestycyjnych. To konto IKZE ma bardzo dużą efektywność, jeśli chodzi o stopę zwrotu. Na emeryturę można oszczędzać, zaczynając już od małych kwot. Konto otworzymy za darmo, a można to zrobić nawet online. Nie ma tu dużych opłat za prowadzenie (koszty prowizji to 0,5-1,9%).

Najważniejsze parametry oferty:

 • wysokość minimalnej wpłaty: 50;
 • średnia stopa zwrotu: 66,69%;
 • liczba funduszy/programów: 16;
 • prowizja za zarządzanie: 1,90%;
 • opłata za otwarcie konta: 0 zł;
 • opłata za rozwiązanie umowy po pierwszym roku: 0 zł.

NN Investment Partners TFI

To kolejna godna uwagi oferta IKZE w 2023 r. Połączenie wysokiej efektywności z dużym wyborem produktów inwestycyjnych, bo jest ich aż 28. Do tego mamy tu niską opłatę minimalną. Ponadto wpłacasz środki już nawet od 50 zł miesięcznie, a rezygnacja po pierwszym roku nic nie kosztuje. NN Investment Partners TFI pozwala planować i analizować inwestycje również za pomocą intuicyjnej aplikacji. Można inwestować w różne instrumenty jak np. akcje, obligacje. Strategia inwestycyjna może zostać dopasowana do naszego wieku (fundusze cyklu życia).

Najważniejsze parametry oferty:

 • wysokość minimalnej wpłaty: 50 zł;
 • średnia stopa zwrotu: 32,29%;
 • liczba funduszy/programów: 28;
 • prowizja za zarządzanie: 2,50%;
 • opłata za otwarcie konta: 0 zł;
 • opłata za rozwiązanie umowy po pierwszym roku: 0 zł.

Pekao TFI

To konto z bardzo bogatą ofertą (31 subfunduszy), niezwykle elastyczne. Strategia może obejmować inwestowanie w jeden lub kilka funduszy, a poziom ryzyka jest dostosowywany do wieku inwestora. To IKZE oferuje trzy portfele inwestycyjne: Dynamicznego Inwestowania, Stabilnego Inwestowania (subfundusze) i Portfel Indywidualny (samodzielnie konstruuje się skład portfela). W tym IKZE trzeba się jednak liczyć z opłatami manipulacyjnymi 5% przy nabywaniu jednostek funduszu.

Najważniejsze parametry oferty:

 • wysokość minimalnej wpłaty: 100 zł;
 • średnia stopa zwrotu: 68,68%;
 • liczba funduszy/programów: 31;
 • prowizja za zarządzanie: 2,50%;
 • opłata za otwarcie konta: 0 zł;
 • opłata za rozwiązanie umowy po pierwszym roku: 100 zł.

NN DFE

Kolejna propozycja Nationale Nederlanden, ale tym razem w formie Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego. To IKZE często pojawiające się w czołówce zestawień takich kont. NN DFE to niski limit wpłaty – pierwsza to co prawda 150 zł, ale kolejne to już tylko 50 zł. Inwestuje się tu w fundusze mieszane (akcje i obligacje). Pojawiają się opłaty z tytułu: składki, zarządzania, nadpłaty (ponad limit IKZE w danym roku) oraz kary za rezygnację po 1. roku i przejście do innej instytucji.

Najważniejsze parametry oferty:

 • wysokość minimalnej wpłaty: 150 zł;
 • średnia stopa zwrotu: 26,05%;
 • liczba funduszy/programów: 10;
 • prowizja za zarządzanie: 2%;
 • opłata za otwarcie konta: 80 zł;
 • opłata za rozwiązanie umowy po pierwszym roku: 300 zł.

Generali Investments TFI

Bogata oferta funduszy w ramach IKZE, a do tego dostępne są tutaj strategie automatyczne. To IKZE, które umożliwia w przypadku inwestowania wybór różnych profilów inwestorów o zróżnicowanym ryzyku: indywidualny, bezpieczny, umiarkowany, dynamiczny. Można samemu wybierać, w co się inwestuje. Generali Investments TFI nie pobiera opłat za otwarcie rachunku i rozwiązanie umowy.

Najważniejsze parametry oferty:

 • wysokość minimalnej wpłaty: 100 zł;
 • średnia stopa zwrotu: 55,56%;
 • liczba funduszy/programów: 18;
 • prowizja za zarządzanie: 2,50%;
 • opłata za otwarcie konta: 0 zł;
 • opłata za rozwiązanie umowy po pierwszym roku: 0 zł.

Generali DFE

Tym razem DFE od Generali i to z dość dużą stopą zwrotu. Nowi klienci mogą liczyć na promocję – wysokość prowizji i opłat w pierwszym roku została ustalona na poziomie 0 zł, a potem to 2% i 0,30% w przypadku opłaty transakcyjnej. To idealna oferta dla tych osób, które nie mają czasu zajmować się zarządzaniem swoimi inwestycjami i wolą pozostawić to specjalistom.

Najważniejsze parametry oferty:

 • wysokość minimalnej wpłaty: 400 zł;
 • średnia stopa zwrotu: 48,81%;
 • liczba funduszy/programów: 1;
 • prowizja za zarządzanie: 2%;
 • opłata za otwarcie konta: 0 zł;
 • opłata za rozwiązanie umowy po pierwszym roku: 10%.

TFI PKO

To właściwie kompleksowy program oszczędzania na emeryturę. Obok IKZE WPI, mamy tam również rachunek IKE WPI, a także połączenie IKZE i IKE oraz rachunku WPI. Klient wpłaca oszczędności na IKZE, a po osiągnięciu limitu na dany rok pieniądze są przesuwane na IKE lub na Dodatkowy Program Inwestycyjny. Stałe opłaty za zarządzanie wynoszą od 0,50 do 1,50%.

Najważniejsze parametry oferty:

 • wysokość minimalnej wpłaty: 500 zł;
 • średnia stopa zwrotu: 15,33%;
 • liczba funduszy/programów: 6;
 • prowizja za zarządzanie: 1,50%;
 • opłata za otwarcie konta: 200 zł (często promocje za 0 zł);
 • opłata za rozwiązanie umowy po pierwszym roku: 10%.

Allianz TFI

Duża stopa zwrotu na poziomie 45% to istotny powód, żeby zainteresować się IKZE w Allianz TFI. Do tego oszczędności można lokować aż w 11 subfunduszach. Jednostki funduszy najlepiej kupować online, bo jest to darmowe, natomiast w oddziałach stacjonarnych to koszt 110 zł. Prowizja za zarządzanie waha się od 0,6 do 2% w skali roku. Kwota zależy od wybranego funduszu inwestycyjnego.

Najważniejsze parametry oferty:

 • wysokość minimalnej wpłaty: 200 zł;
 • średnia stopa zwrotu: 45,36%;
 • liczba funduszy/programów: 11;
 • prowizja za zarządzanie: 2%;
 • opłata za otwarcie konta: 0 zł;
 • opłata za rozwiązanie umowy po pierwszym roku: 200 zł.

Metlife DFE

To oferta dla tych osób, które nie lubią ograniczeń. Nie ma tu minimalnej kwoty do wpłaty, a do tego oszczędności można wpłacać tak często, jak chcemy. To fundusz tzw. aktywnej alokacji, co oznacza, że udział poszczególnych aktywów zależy od aktualnej sytuacji na rynku. Często podział między akcjami a obligacjami wynosi po 50%. 30% oszczędności można jednak wpłacić na bankowy rachunek oszczędnościowy.

Najważniejsze parametry oferty:

 • wysokość minimalnej wpłaty: 1 zł;
 • średnia stopa zwrotu: 43,58%;
 • liczba funduszy/programów: 3;
 • prowizja za zarządzanie: 2,50%;
 • opłata za otwarcie konta: 0 zł;
 • opłata za rozwiązanie umowy po pierwszym roku: 300 zł.

To oczywiście zaledwie kilka propozycji z bardzo wielu ofert IKZE, jakie można znaleźć na rynku. Zebraliśmy tu jednak najkorzystniejsze propozycje IKZE w 2023 r., które mogą się pochwalić wysoką stopą zwrotu i umiarkowanymi opłatami lub nawet ich brakiem.

Piotr Strugała, Autor w serwisie Rankingikze.pl
Kalkulator IKZE

Oblicz wysokość swojej dodatkowej emerytury z IKZE

Blog emerytalny