Bliska osoba, które gromadziła środki na IKE lub IKZE zmarła? Czy możesz odziedziczyć pieniądze?

Pieniądze z IKZE lub IKZE można odziedziczyć. Przeczytaj artykuł i sprawdź, jak to zrobić.

Bliska osoba, które gromadziła środki na IKE lub IKZE zmarła? Czy możesz odziedziczyć pieniądze?

Pieniądze z IKZE lub IKZE można odziedziczyć. Przeczytaj artykuł i sprawdź, jak to zrobić.

Dziedziczenie środków z IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) oraz IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) jest możliwe – jeśli jesteś spadkobiercą lub uposażonym, przysługuje Ci prawo do zgromadzonego kapitału. Ze względu na to, że środki na IKE i IKZE są prywatne, podlegają dziedziczeniu. Posiadacze kont mogą dowolnie dysponować swoimi pieniędzmi i decydować, co stanie się z nimi po ich śmierci. 

Kto może starać się o wypłatę środków po zmarłym oszczędzającym na IKE lub IKZE?

Zgromadzony w ramach IKE lub IKZE kapitał trafia do: 

  • uposażonych, czyli osób, które wskazuje posiadacza konta. Są one uprawnione do dziedziczenia środków zgromadzonych na IKE lub IKZE. Posiadacz określa także, jaka część pieniędzy ma trafić do konkretnej osoby. Jeśli wskazał uposażonych, środki zgromadzone nie wliczają się do masy spadkowej,
  • spadkobiercy – zgodnie z zasadami dziedziczenia ustawowego. 

Posiadacz może wskazać uposażonych w dowolnym momencie trwania umowy. Może również zmienić dane tych osób i zdecydować, jaki procent zgromadzonych środków ma trafić do konkretnej osoby. Ważne jest, by udziały dały łącznie 100%. 

Jak wygląda realizacja wypłaty?

Co ważne, to po stronie uposażonych oraz spadkobierców leży obowiązek przypomnienia się, by mogły skorzystać ze swoich praw. Osoby te informują instytucję finansową, która zarządzała kapitałem zmarłego o jego śmierci i wnioskują o przekazanie należnych im środków.

Jak środki z IKE lub IKZE trafią do uprawnionych?

Mogą zostać wypłacone na rachunek bankowy (jednorazowo lub w ratach, co zależy od wniosku). Ewentualnie zostać wypłacone transferem (z IKE zmarłego na IKE lub PPE uprawnionego, a z IKZE zmarłego na IKZE osoby uprawnionej). 

Osoba uposażona może być proszona o przedstawienie dokumentów, aby otrzymać środki. Najczęściej jest to odpis skrócony aktu zgonu (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). Także dyspozycja wypłaty (bezpośredniej lub transferowej). W przypadku spadkobiercy zazwyczaj oprócz tych dwóch dokumentów musi on dodatkowo wykazać, że ma prawo do spadku. Przyda się prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku lub Akt Poświadczenia Dziedziczenia. Jeśli istnieje więcej spadkobierców, kolejnym dokumentem jest postanowienie sądu o dziale spadku czy umowa o dział spadku zawarta pomiędzy spadkobiercami.

Kiedy otrzymasz środki? 

Na transfer środków zazwyczaj czeka się nie dłużej niż 14 dni. Od dnia, w którym złoży się odpowiedni wniosek wraz z dokumentami. 

Czy jest różnica między dziedziczeniem środków z IKE a IKZE?

Tak, istnieje kilka różnic pomiędzy zasadami dziedziczenia środków. Najważniejsza dotyczy jednak tego, skąd pieniądze zgromadzone na koncie mogą zostać przetransferowane. Istnieje możliwość przetransferowania środków zgromadzonych na IKE zmarłego na własne IKE lub na PPE (Pracowniczy Program Emerytalny). W przypadku kapitału zgromadzonego na IKZE pieniądze mogą być przetransferowane jedynie na własne IKZE. 

Czy musisz zapłacić podatek od spadku?

Ogromnym plusem tych dwóch rozwiązań jest to, że uposażeni oraz spadkobiercy nie muszą płacić podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki) oraz podatku od spadków. Warto jednak pamiętać, że w przypadku dziedziczenia środków z IKZE, osoby uposażone bądź spadkobiercy powinni odprowadzić 10% podatku ryczałtowego. Nie muszą jednak tego robić, jeśli wypłacą te środki na własne IKZE w ramach wypłaty transferowej.

Piotr Czubiński
Specjalizuję się w tematyce ubezpieczeniowej i emerytalnej. Emerytura to najtrudniejsze z ubezpieczeń - budzimy się w wieku 50 lat i zaczynamy rozumieć, że jest za późno na wymarzoną emeryturę... ale nigdy nie jest za późno na dobrą emeryturę. Po godzinach fan historii, polityki i Kung Fu.
Kalkulator IKZE

Oblicz wysokość swojej dodatkowej emerytury z IKZE

Blog emerytalny