2
Allianz DFE
Allianz DFE

15,22%

stopa
zwrotu

4

liczba funduszy/programów

2,50%

opłata
za zarządzanie

0 zł

opłata za otwarcie konta

opłata za rozwiązanie umowy po 1. roku
200 zł
minimalna wartość I wpłaty
200

Allianz DFE

IKZE w Allianz DFE daje możliwość elastycznego oszczędzania.

Ile wynoszą minimalne limity wpłat na IKZE w Allianz?

Pierwsza wpłata na konto powinna wynosić minimum 200 zł. Należy jej dokonać w ciągu 30 dni od zawarcia umowy. Częstotliwość kolejnych wpłat może być dowolna. Należy jednak pamiętać o tym, że każda wpłata nie może być niższa niż 50 zł.

Dodatkowo Allianz DFE ustalił roczną minimalną wysokość wpłat w wysokości 600 zł aż do momentu, gdy kwota wpłat na IKZE osiągnie 20 000 zł. 

Ile wynoszą opłaty za prowadzenie konta w Allianz DFE?

Otwierając IKZE w Allianz, trzeba liczyć się m.in. z opłatą od składki, która wynosi 1,5%, a także z opłatami za zarządzanie, które maleją wraz ze wzrostem środków na IKZE i IKE.

Obecnie opłaty za zarządzanie wynoszą tyle:

  • 2,5%, jeśli suma wpłat na IKZE i IKE jest niższa niż 20 000 zł,
  • 1,5%, gdy suma ta mieści się w przedziale od 20 000 zł do 50 000 zł.
  • 1%, jeśli suma wpłat na IKZE i IKE przekracza 50 000 zł.

Warto więc wykorzystywać górne limity wpłat na IKZE, a także pomyśleć o założeniu w Allianz również IKE, aby zmniejszyć opłaty.

Jak sprawdzić aktualne notowania Allianz DFE?

Fundusz realizuje strategię selektywnej alokacji, inwestując środki w lokaty i różne klasy aktywów. W zależności od koniunktury na rynku kapitał alokowany jest w instrumenty finansowe o wysokim profilu ryzyka (maksymalnie 65% wartości aktywów) lub instrumenty o niskim profilu ryzyka.

Warto wiedzieć, że środki inwestowane są nie tylko w instrumenty na rynku krajowym, ale również na zagranicznych rynkach wschodzących, głównie krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Sprawdzaj na bieżąco notowania Allianz w DFE tutaj.

Jak założyć konto?

IKZE w Allianz można założyć w trzech krokach. Wystarczy wypełnić wniosek o założenie konta za pośrednictwem serwisu internetowego i określić w jaki sposób chcemy otrzymać formularze do umowy: w formie elektronicznej czy listownej. Następnie należy wypełnić otrzymane dokumenty i odesłać je pod wskazany na stronie internetowej adres. Finalnie otrzymamy podpisane formularze wraz z gotową umową.

Dowiedz się, jak powstawał Ranking IKZE 2022.

Kalkulator IKZE

Oblicz wysokość swojej dodatkowej emerytury z IKZE

Blog emerytalny