12
IKZE PZU DFE
IKZE PZU DFE

23,82%

stopa
zwrotu

6

liczba funduszy/programów

2,99%

opłata
za zarządzanie

0 zł

opłata za otwarcie konta

opłata za rozwiązanie umowy po 1. roku
10%
minimalna wartość I wpłaty
100

IKZE PZU DFE

Dla nowych klientów IKZE PZU, ubezpieczyciel regularnie serwuje promocje. Osoby, które zawrą umowę w okresach objętych promocją będą zwolnione w tym czasie z opłat od wpłat. Indywidualne Konto Zabezpieczenie Emerytalnego można zasilać dowolną ilość razy minimalną kwotą 50 zł, aż do wysokości górnego limitu ustanowionego przez rząd.

Jakie korzyści daje konto emerytalne w PZU DFE?

 • Elastyczne wpłaty,
 • możliwość odliczenia wpłat w deklaracji PIT,
 • możliwość przeznaczenia zebranego kapitału na wkład własny na mieszkanie, 
 • wygodny system otwierania i obsługi konta,
 • przejrzysty system opłat,
 • możliwość sprawdzania stanu konta i historii wpłat na internetowym koncie.

Wyniki inwestycyjne IKZE w DFE PZU

Dane za poprzednie lata są dość obiecujące, jeśli chodzi o wynik inwestycyjny, pamiętajmy jednak, że podejmując decyzję nie możemy traktować przeszłych wyników jako pewnik co do przyszłości. To zdanie pojawia się tak często, że dla inwestorów jest już pewnie nudne, jednak warto sobie o tym przypominać.

Co jeszcze oprócz wyników inwestycyjnych jest ważne przy wyborze IKZE:

 • wysokość opłat manipulacyjnych,
 • wysokość opłat za zarządzanie.

Wyniki inwestycyjne IKZE w DFE PZU z lat poprzednich:

RokWynik inwestycyjnyWyniki długookresowe
2023 r.23,82%60,61% (10 lat)
2022 r.-15,24%21,19% (5 lat)
2021 r.12.41%22,96% (4 lata)
2020 r.1,62%15,11% (3 lata)
Wyniki inwestcyjne DFE PZU w latach 2020-2024 na podstawie danych serwisu analizy.pl i wyników prezentowanych na stronie pzu.pl.

Możliwości inwestowania w IKZE PZU

Założenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego w PZU umożliwia inwestowanie w ramach Dobrowolnych Funduszy Emerytalnych.

Klient może pomnażać swój kapitał poprzez:

 • depozyty bankowe oraz bankowe papiery wartościowe,
 • obligacje skarbowe i korporacyjne,
 • jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,
 • certyfikaty inwestycyjne,
 • listy zastawne.

Notowania IKZE PZU możesz sprawdzić na tej stronie. 

W ramach tego konta, minimalna wysokość pierwszej (i każdej kolejnej) wpłaty wynosi 50 zł.

Opłaty w IKZE PZU

PZU pobiera trzy rodzaje opłat: opłatę manipulacyjną, której wysokość zależy od liczby lat prowadzenia konta, stałe i zmienne opłaty za zarządzanie oraz opłatę likwidacyjną. 

 • Wysokość opłaty manipulacyjnej w PZU DFE 
Liczba lat prowadzenia kontaWysokość opłaty
do 5 lat3,4% składki
6-10 lat2,9% składki
11-15 lat2,4% składki
15 lat i więcej1% składki
Tabela 1. Wysokość opłaty manipulacyjnej w PZU DFE. Opracowanie na podstawie oferty PZU
 • Opłaty za zarządzanie

Stała opłata za zarządzanie wynosi maksymalnie 2,99% w skali roku, natomiast opłata zmienna nie może być wyższa niż 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wynik benchmarku pomnożone przez średnią wartość aktywów.

Jak założyć konto IKZE PZU?

IKZE w PZU można założyć na cztery sposoby. 

 • Całkowicie zdalnie, przez Internet – wystarczy wypełnić formularz na stronie.
 • Poprzez infolinię.
 • W placówce banku Pekao.
 • Umawiając się na spotkanie z agentem ubezpieczeniowym PZU Życie

Sprawdź, jak powstawał nasz Ranking IKZE 2022.

Kalkulator IKZE

Oblicz wysokość swojej dodatkowej emerytury z IKZE

Blog emerytalny