12
IKZE PZU DFE
IKZE PZU DFE

4,64%

stopa
zwrotu

6

liczba funduszy/programów

2,99%

opłata
za zarządzanie

0 zł

opłata za otwarcie konta

opłata za rozwiązanie umowy po 1. roku
10%
minimalna wartość I wpłaty
50

IKZE PZU DFE

Dla nowych klientów IKZE PZU przygotowano promocję. Osoby, które zawrą umowę między 1 lutym 2022 r., a 30 kwietnia 2022 r. będą zwolnione w tym czasie z opłat od wpłat. Indywidualne Konto Zabezpieczenie Emerytalnego można zasilać dowolną ilość razy minimalną kwotą 50 zł, aż do wysokości górnego limitu ustanowionego przez rząd.

Jakie korzyści daje konto emerytalne w PZU DFE?

 • Elastyczne wpłaty,
 • możliwość odliczenia wpłat w deklaracji PIT,
 • możliwość przeznaczenia zebranego kapitału na wkład własny na mieszkanie, 
 • wygodny system otwierania i obsługi konta,
 • przejrzysty system opłat,
 • możliwość sprawdzania stanu konta i historii wpłat na internetowym koncie.

Możliwości inwestowania w IKZE PZU

Założenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego w PZU umożliwia inwestowanie w ramach Dobrowolnych Funduszy Emerytalnych.

Klient może pomnażać swój kapitał poprzez:

 • depozyty bankowe oraz bankowe papiery wartościowe,
 • obligacje skarbowe i korporacyjne,
 • jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,
 • certyfikaty inwestycyjne,
 • listy zastawne.

Notowania IKZE PZU możesz sprawdzić na tej stronie. 

W ramach tego konta, minimalna wysokość pierwszej (i każdej kolejnej) wpłaty wynosi 50 zł.

Opłaty w IKZE PZU

PZU pobiera trzy rodzaje opłat: opłatę manipulacyjną, której wysokość zależy od liczby lat prowadzenia konta, stałe i zmienne opłaty za zarządzanie oraz opłatę likwidacyjną. 

 • Wysokość opłaty manipulacyjnej w PZU DFE 
Liczba lat prowadzenia kontaWysokość opłaty
do 5 lat3,4% składki
6-10 lat2,9% składki
11-15 lat2,4% składki
15 lat i więcej1% składki
Tabela 1. Wysokość opłaty manipulacyjnej w PZU DFE. Opracowanie na podstawie oferty PZU
 • Opłaty za zarządzanie

Stała opłata za zarządzanie wynosi maksymalnie 2,99% w skali roku, natomiast opłata zmienna nie może być wyższa niż 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wynik benchmarku pomnożone przez średnią wartość aktywów.

Jak założyć konto IKZE PZU?

IKZE w PZU można założyć na cztery sposoby. 

 • Całkowicie zdalnie, przez Internet – wystarczy wypełnić formularz na stronie.
 • Poprzez infolinię.
 • W placówce banku Pekao.
 • Umawiając się na spotkanie z agentem ubezpieczeniowym PZU Życie

Sprawdź, jak powstawał nasz Ranking IKZE 2022.

Kalkulator IKZE

Oblicz wysokość swojej dodatkowej emerytury z IKZE

Blog emerytalny